Experimentele betaling van specialist ouderengeneeskunde gaat in 2020 van start

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is een belangrijke nieuwe speler in de ouderenzorg voor mensen thuis. Nu meer kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen is versterking met deze SO’s in de eerstelijn broodnodig. Zij zijn van grote betekenis voor de kwaliteit van zorg, het langer thuis wonen, de palliatieve zorg, taakverlichting van huisartsen en beperking van de instroom naar ziekenhuis en verpleeghuis.

Hoe een specialist ouderengeneeskunde te betalen?

De specialist ouderengeneeskunde wordt nu nog betaald uit een subsidieregeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar de bedoeling is dat de SO in de toekomst de Zorgverzekeringswet (ZVW) de SO gaat betalen. Het blijkt lastig om dit goed te regelen. Tot nu toe is er vooral gezocht naar een mogelijkheid om binnen de reguliere eerstelijnszorg de  SO als een nieuwe hulpverlener, al dan niet werkzaam in een groepspraktijk,  te contracteren.  Maar vooral zorgverzekeraars aarzelen bij het idee om weer een nieuwe,  speler met een eigen afgebakend terrein en met eigen betaaltitels te moeten contracteren. De samenhang en samenwerking binnen de eerstelijnszorg is ook niet echt gediend met allemaal zelfstandig gecontracteerde hulpverleners  zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en vele andere professies. 

Experimentele betaaltitel komt in 2020 beschikbaar

Hoe dan wel? De NZA is nu bezig een nieuw soort experimentele betaaltitel te gaan creëren, waarvan in beginsel vanaf 1 januari 2020 gebruik gemaakt zou kunnen worden. Op sommige plaatsen in het land starten binnenkort experimenten/pilots met nieuwe vormen van bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde. 

Workshop over betaling van SO’s

Het gezondheidscentrum in Velp (Een Plus) werkt alle vele jaren met een SO. Esther Bertholet, specialist ouderengeneeskunde aldaar,  werkt er vanaf het eerste uur. Zij komt samen met directeur Herma Barnhoorn op de studiedag Ouderenzorg in de eerstelijn op 3 oktober a.s. vertellen over de opzet van de pilot, maar natuurlijk ook over de wijze van werken van de SO en de belangrijke bijdrage die dat biedt in de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerstelijn.

Kom naar studiedag ouderenzorg in de eerste lijn op 3 oktober

De workshop over betaling van Specialisten Ouderengeneeskunde is een van de acht die draaien tijdens  de studiedag Ouderenzorg in de eerste lijn. Steeds komt de zorginnovatie zelf aan de orde, de implementatie ervan en ook de betaling ervan. Wil jij in één dag jezelf bijscholen over ouderenzorg in de eerste lijn. Klik dan hier, lees de brochure, meld je aan en doe nieuwe kennis(sen) op.  

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>