Experimenteren met financiering van CVA-ketenzorg

Vierentwintig experts gaven hun mening over de meest wenselijke bekostiging van zorg aan mensen met een beroerte (CVA). Zij pleitten voor zeven verschillende modellen van koptarieven via keten-DBC naar populatiegebonden bekostiging. Geneeskunde student Johanneke Tummers studeerde erop af. Zij schreef er een artikel over in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie. Samen met revalidatie-arts Anne Visser-Meily was ik haar begeleider bij het afstuderen. Wij zijn ook co-auteur van het artikel ‘Laten we gaan experimenteren met financiering CVA-ketenzorg.’

NTR 2012-4 Discussie. Experimenteren met financiering CVA-ketenzorg1

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>