Wordt financiële positie Erasmus MC te rooskleurig ingeschat?

Volgens kredietbeoordelaar Fitchratings kan het Erasmus Medisch Centrum niet in financiële problemen komen. Ik zet daar zo mijn vraagtekens bij.

Volgens kredietbeoordelaar Fitchratings kan het Erasmus Medisch Centrum niet in financiële problemen komen. Ik zet daar zo mijn vraagtekens bij. De instelling wil tot 2020 voor 750 miljoen euro investeren in nieuwe gebouwen. De trend is echter dat er behoefte bestaat aan minder vierkante meters vloeroppervlakte, omdat het aantal verpleegdagen daalt. Ok bij het Erasmus MC. En men overschat wellicht ook het aandeel topklinische zorg in de omzet.

Financieel sterke positie

Het rendement op het eigen vermogen van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) bedroeg 3% in 2016. Het kan geen financiële problemen krijgen. Want de regering zal niet toestaan dat er financiële problemen ontstaan: als dat zou gebeuren, zou er een schok ontstaan in het vertrouwen van banken in de Nederlandse ziekenhuizen. Woorden van deze strekking staan te lezen in een rapport van 12 februari 2018 van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitchratings. Men doet dat met woorden als: Erasmus MC has received support from the government to maintain a sufficiently strong financial profile. In the future, we expect this support to be available in case of need.

Triple A

Fitchratings beoordeelt het Erasmus MC met Triple A: de hoogst haalbare status van financiële betrouwbaarheid. Vanwege de veroudering in de Rijnmond verwacht Fitchratings een sterke groei van de omzet van het Erasmus MC. Het bureau verklaart niet de krimp in een aantal indicatoren. Het aantal patiënten in zorg daalde van 157.000 in 2014 naar 143.000 in 2016. Dat is een daling van 8,9%. het aantal verpleegdagen daalt van 270.000 in 2014 naar 210.000 in 2016; een daling van 22%.

Minder verpleegdagen

Het Fitchratingsrapport is bedoeld om beleggers te verleiden om obligaties Erasmus MC te kopen. Opmerkelijk zijn de opmerkingen in het rapport dat dit ziekenhuis niet in financiële problemen kan komen. Populair gezegd: het is too big to fail. Ik denk niet dat deze inschatting juist is. De instelling wil tot 2020 voor 750 miljoen euro investeren in nieuwe gebouwen. De trend is evenwel dat er behoefte bestaat aan minder vierkante meters vloeroppervlakte omdat er minder verpleegdagen gemaakt worden. Dat is ook het geval bij het Erasmus MC: Fitchrating constateert een daling in het aantal verpleegdagen van 22% over de periode 2014 – 2016. Het bureau legt niet uit of deze daling doorgaat of incidenteel is. Gelet op de algemene ontwikkelingen in ziekenhuizen verwacht ik dat deze daling doorgaat, wellicht met een minder spectaculair dalingspercentage.

Topklinische zorg

Er is wellicht ook sprake van een overschatting van het aandeel topklinische zorg in de omzet. Vaak is het aandeel eenvoudige zorg rond de 30%. Dat is nodig voor opleidingen en ook vaak een feeder voor ziekenhuizen, terwijl de topklinische zorg bleeders zijn. Fitchrating is hier te makkelijk geweest met haar opmerking: There is a lack of potential substitutes for Erasmus MC in the Netherlands. Almost all of its healthcare production can be classified as academic, and the regional hospitals are unable to perform these activities.

Samenwerking andere ziekenhuizen

Wat ik mis in het rapport zijn beschouwingen over de positie van het Erasmus MC ten opzichte van andere Rijnmondse ziekenhuizen: De relatie en samenwerking met andere grote Rotterdamse ziekenhuizen komt niet aan de orde. Fitchrating ziet het Erasmus MC als ‘world player’ en niet als partner in een regionale context. Ik snap dat niet. Want vooraanstaande academische instellingen zoals de Harvard Medical School te Boston, de Cleveland Clinics in Ohio en het John Hopkins Health System in Baltimore zijn én regionale partners voor naburige ziekenhuizen én wereldberoemd. Er ligt een taak voor de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum om de beoordeling van Fitchrating aan te vullen. Anders krijgt zij die obligatielening misschien niet rond.

Dit bericht is in gewijzigde vorm ook verschenen als blog in het blad Zorgvisie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>