Friese burgers willen meer eHealth in de acute zorg

Friese burgers willen meer digitale hulpmiddelen en apps voor acute zorg. Ook willen ze meedenken over de invoering van de nieuwe kwaliteitsnormen hiervoor.

Eind januari is het rapport “Friese burgers over acute zorg in Zuidwest-Friesland” uitgekomen. Hierin zijn een groot aantal ervaringsverhalen van burgers over spoedzorg verwerkt. Interessante uitkomsten zijn onder andere de wens om meer digitale hulpmiddelen en apps te ontwikkelen rond acute zorg. Ook willen Friese burgers graag meedenken bij de implementatie in hun regio van de nieuwe kwaliteitsnormen in de acute zorg.

Mening burgers centraal

In 2018 heeft de Friesland Zorgverzekeraar aan Zorgbelang Fryslân gevraagd te onderzoeken hoe Friese burgers denken over acute zorg. De twee organisaties hechten veel waarde aan de mening van de burger over de inrichting van het Friese zorglandschap. Allereerst werd een klankbordgroep opgericht die bestond uit cliëntenraden van Friese ziekenhuizen en een aantal patiëntenorganisaties. Vervolgens is Zorgbelang Fryslân op zoek gegaan naar ervaringsverhalen van Friese burgers. Hiervoor heeft het onderzoeksteam circa veertig mensen gesproken.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Die ervaringsverhalen zijn vervolgens gekoppeld aan de normdoelen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Om zo verschillende individuele ervaringen te bundelen en te vertalen naar handvatten voor verbetering van de acute zorg. Op 25 januari 2019 heeft directeur/bestuurder Zorgbelang Fryslân, Esther de Vrij, het rapport “Friese burgers over acute zorg in Zuidwest-Friesland” overhandigd aan Paul Offringa. Hij is manager Zorginkoop van de Friesland Zorgverzekeraar (zie foto).

Resultaten

Zorgaanbieders kunnen met de resultaten uit dit rapport hun voordeel doen. Het is een mooi overzicht, waarmee ze inzicht krijgen in de thema’s en wensen van de Friezen rond acute zorg. De resultaten zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: preventie, bereikbaarheid/toegang, verwijzing naar HAP, SEH, acute GGZ/crisis en de afwikkeling van de zorg. Opvallend is dat veel wensen en suggesties gingen over (het gebruik van) digitale communicatiemiddelen:

  • Ontwikkel met Friese burgers digitale hulpmiddelen om een acute zorgvraag te voorkomen;
  • Maak het melden van de toestand van de cliënt mogelijk via (beveiligde) apps en met foto’s;
  • Ontwikkel met burgers digitale hulpmiddelen over hoe te handelen in acute situaties;
  • Zorg dat de SEH-professional de patiënt wijst op het bestaan van de website www.SEHzorg.nl en de daarbij horende app;
  • Maak afgesproken behandelbeperkingen en wensen van de patiënt beschikbaar en vindbaar voor acute hulpverleners.
De patiënt aan het roer

Op 12 april 2019 is in Utrecht het congres ‘De patiënt aan het roer in de zorg!?’. Esther de Vrij, directeur/bestuurder van Zorgbelang Fryslân, is daar een van de sprekers. Zij houdt een parallelsessie over het verbinden van patiëntenparticipatie met cliëntenraden. Bovenstaand project is daar een goed voorbeeld van.

Cliëntenraden en patiëntenverenigingen

Ondergetekende houdt een workshop over spoedzorg vanuit patiëntenperspectief op dit congres. Ook daar komt de methodiek die in Zuidwest-Friesland is gehanteerd aan de orde. Evenals het raadplegen van cliëntenraden en patiëntenverenigingen bij voorgenomen sluiting van HAP’s en SEH’s.

Wil je meer informatie over het congres? Klik dan hier, bekijk de congrespagina met het uitgebreide programma en de sprekers en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>