Friesland proeftuin patiëntvriendelijke gezondheidszorg

9 april komen Friese patiënten bijeen in de bibliotheek van Heerenveen. Zij discussiëren dan over de toekomst van de zorg aan de hand van een discussienota van Zorgbelang Fryslân, die alle patiëntenverenigingen en cliëntenraden in Friesland ondersteunt.

In Friesland Voorop zijn ziekenhuizen, andere zorgverleners en  patiëntvertegenwoordigers bij elkaar gebracht om samen plannen te maken over de toekomst van de zorg. Het is een ‘proeftuin’ van het Ministerie van VWS, om na te gaan hoe zorg zo georganiseerd kan worden dat deze ook in de toekomst (2020) bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is voor alle inwoners van Friesland. Dit kan door onder andere (zeer) specialistische medische zorg te bundelen en niet meer afzonderlijk in de verschillende ziekenhuizen aan te bieden Tegelijkertijd dient er goede basiszorg dicht bij de burgers in de buurt te zijn.

In het kader van deze proeftuin heeft Zorgbelang Fryslân de nota “Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie” opgesteld, als bijdrage aan de gedachtevorming over het zorglandschap in Friesland in 2020. Op 9 april gaat Zorgbelang Fryslân met burgers en patiënten in discussie over deze nota.

Wil je de discussienota ‘Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie’ lezen? klik dan hier.  Klik hier als je de PowerPoint-presentatie hierover wilt zien. De bijeenkomst in Friesland begint met een film waarin ik kort de inhoud van de nota uit de doeken doe. Wil je die film bekijken? klik dan hier. De avond begint om 19.30 uur. Van tevoren aanmelden is gewenst. Dit kan telefonisch (0513 626675), bij de servicebalie in de bibliotheek of via de website.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>