Gestructureerd interview bij signaleren opvoed- en opgroeiproblemen

Door een gestructureerd interview kunnen opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen eerder worden gesignaleerd door ouders en de jeugdgezondheidszorg. Dat concludeert mijn promovendus Ingrid Staal (projectleider innovatie en academisering bij de GGD Zeeland) in haar proefschrift. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen; een gestructureerde dialoog met ouders’. In de door Ingrid ontwikkelde ‘SPARK’ (Structured Problem Analysis of Raising Kids) worden risico’s vroegtijdig herkend en de verschillen in vroegsignalering door JGZ-professionals verkleind. Ook blijken de vervolgacties beter aan te sluiten op de behoefte van ouders en de mate van risico voor het kind.

Huisbezoek

In het onderzoek werd onder meer gekeken of een huisbezoek de vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen verbetert en of de SPARK toegevoegde waarde heeft ten opzichte van ‘care-as-usual’. Met ‘care- as-usual’ wordt een regulier consultatiebureauconsult bedoeld, zonder inzet van SPARK. De grootste verbetering ontstaat door het gebruik van de SPARK. In de ‘care-as-usual’ groep worden minder kinderen met hoog of verhoogd risico gevonden dan wanneer met de SPARK wordt gewerkt. Wanneer de SPARK tijdens een huisbezoek wordt gebruikt, worden meer kinderen met een hoog risico gevonden. Daarnaast ondersteunen de bevindingen veronderstelde voordelen van een huisbezoek, zoals het verkrijgen van meer en betere informatie over de gezins- en woonsituatie en het feit dat ouders en kinderen meer op hun gemak zijn in hun eigen omgeving.

Wie volgt?

Uit het onderzoek blijkt dat de SPARK in combinatie met het huisbezoek de beste keus is. Doordat een huisbezoek voor elk kind geen wettelijke taak is, bepalen gemeenten zelf of ze hierin investeren. In verschillende gemeenten in Zeeland is het huisbezoek inmiddels ingevoerd. En alle jeugdverpleegkundigen bij de GGD Zeeland werken thans met de SPARK methode. Ik hoop dat veel gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. Want het vroegtijdig signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen kan een heleboel ellende voorkomen.

Het proefschrift van Ingrid Staal kan je hier downloaden.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>