Gezocht: kennis over valpreventieve zorgpaden

Een studente van mij (verpleegkundig specialist i.o. MANP Utrecht) is op zoek naar valpoliklinieken die ervaring en kennis willen uitwisselen over het werken met valpreventieve zorgpaden. Zijn ze effectief? Besparen ze kosten van zorg omdat ouderen minder vallen en daarom minder vaak in het ziekenhuis terecht komen? Volgen gevallen patiënten de adviezen van de valpoli-verpleegkundigen ook op? Wie verwijzen vooral naar een valpoli? Hoe worden ze bekostigd?

Bij voorkeur hebben wij contact met valpoli’s waarbij verpleegkundig specialisten zijn betrokken en ervaring hebben met follow-up/nazorgtrajecten. Wij willen graag het zorgpad voor de valpoli waar de student werkzaam is, actualiseren en verbeteren. Wil je jouw ervaring en kennis over valpreventieve zorgpaden delen? Stuur dan graag voor 1 februari 2015 een mail naar mail@guusschrijvers.nl

Reacties uitgeschakeld voor Gezocht: kennis over valpreventieve zorgpaden