Een gezonde middelbare school lukt alleen, als….

Een gezonde middelbare school is een school die twee uur per week gezondheidsonderwijs geeft, een kantine heeft met gezonde producten, beschikt over een rookvrij schoolplein, schoolfeesten geeft zonder alcohol en sigaretten, veel aan sport doet en ouders en nabij gelegen supermarkten betrekt bij het bevorderen van gezondheidsgedrag. Het gezondheidsonderwijs behandelt items zoals blij met je gewicht, seksualiteit, anti-pest programma’s, verstandig mediagebruik en omgaan met alcohol en drugs.

Om zo’n gezonde school tot stand te brengen zijn nodig: aanpassing en inbedding van het gezondheidsonderwijs in het bestaande curriculum, een stuurgroep van leerkrachten, ouders en leerlingen, bijscholing van docenten en een centrale co√∂rdinator die de voortgang bewaakt van alle elementen van De Gezonde School. Middelbare scholen met problemen die concurreren met ongezonde leefstijlen van de leerlingen, zoals geweldpleging, een fusie, ruzie aan de top en nieuwbouw kunnen de gezonde school beter uitstellen.

Over dit onderwerp verscheen onlangs een uiterst informatief artikel van promovendus Vincent Busch, co-promotor Rob de Leeuw en ondergetekende als promotor. Lees hier het artikel.

Eén reactie op “Een gezonde middelbare school lukt alleen, als….”

  1. Dat is helemaal geen verkeerd idee. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen te ongezond eten. Aangezien ze de meest tijd op school spenderen heeft de school hier een bepaalde verantwoordelijkheid over.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>