GGD webwinkel vol goedgekeurde apps die gezond gedrag bevorderen

GGD GHOR Nederland heeft een webwinkel waar een groot aantal publieke gezondheidsapps, die door deskundigen beoordeeld zijn, gedownload kunnen worden.

GGD GHOR Nederland heeft een webwinkel waar publieke gezondheidsapps die door deskundigen beoordeeld zijn, gratis gedownload kunnen worden. De GGD Appstore is bijzonder, omdat het een gezamenlijke dienst is van alle 25 GGD’en GGD-GHOR’s Nederland. Het aantal apps in de Appstore groeit gestaag, omdat elke GGD onderzoek doet naar nieuwe apps.

Onderzoeken en toetsen

Het idee van de appwinkel is simpel: het onderzoeken en toetsen van (consumenten) gezondheidsapps. Alleen apps die voldoen aan de criteria die door de GGD zijn opgesteld, worden opgenomen in de Appstore, compleet met vignet en evaluatie-rapport. Er is nadrukkelijk voor gekozen om te werken vanuit het principe ‘we raden aan’. Want de GGD’en vinden dat zij als publieke gezondheidbevorderaars een rol hebben in het aanjagen en implementeren van e-health. Apps die niet voldoen aan de criteria worden niet geplaatst en gepubliceerd: de winkel werkt met een witte lijst van goedgekeurde apps en niet met een zwarte lijst.

Snelle groei

GGD GHOR Nederland is begin 2016 gestart met hun appstore, omdat het snel gaat met de ontwikkeling van apps op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl. Niet alleen verschijnen er maandelijks veel nieuwe apps, maar ook het gebruik ervan neemt snel toe. Begin 2015 verschenen achtergrondstudies en het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg over consumenten e-health. Dat bevestigde de GGD in het idee dat burgers behoefte hebben aan een toegankelijk en betrouwbaar overzicht van onafhankelijk en deskundig beoordeelde apps/websites. Het idee van de GGD Appstore was geboren. Een kleine projectgroep ontwikkelde en organiseerde de winkel. Die projectgroep bestond uit drie projectleiders. Petra van Tiggelen, innovatiemanager bij de GGD Amsterdam is een van deze drie. Zij verstrekte mij de informatie in dit bericht.

Criteria

Tijdens de start van de Appstore waren er vijftig apps die volgens het ontwikkelde onderzoeksmodel het vignet kregen en werden gepubliceerd. Nu moeten er per GGD jaarlijks 4 apps onderzocht en gepubliceerd worden. De vier criteria waarop Van Tiggelen en collega’s toetsen zijn: gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing en privacy. Er is een toetsingskader waarin stevig ingezoomd wordt op de onderbouwing. Klopt deze en strookt deze echt met de wetenschappelijke inzichten en richtlijnen? Snijdt de geclaimde gedragsverandering hout?

Onafhankelijk oordeel

De GGD’en vellen een toegankelijk en onafhankelijk oordeel, dat door de marketingtaal heen kijkt. Het korte filmpje “Alle apps op een rijtje in de GGD Appstore” gemaakt in samenwerking met Mobile Doctors, vat het mooi samen. Daarnaast neemt de GGD AppStore in haar onderzoek ook contact op met de appbouwer/eigenaar.

Zes pijlers

Van Tiggelen: ‘We laten ons inspireren en werken vanuit de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber, die door alle GGD ‘en en GGD-GHOR Nederland wordt onderschreven: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. Gekozen is om de onderzochte en ‘goedgekeurde’ apps te rubriceren volgens de pijlers van positieve gezondheid. Deze pijlers hebben we vertaald in: lichaam, psyche, zingeving, gelukkig zijn, relaties en meedoen in het dagelijks leven. Herkenbaar en laagdrempelig.‘

Breed publiek

De GGD Appstore is bedoeld voor een breed publiek; van burgers die graag gebruik maken van betrouwbare gezondheidsapps maar ook voor professionals zoals huisartsen. De winkel op zich is niet het belangrijkste doel. Gebruikers moeten vooral de getoetste apps gemakkelijk kunnen vinden via de Appstore.

Verantwoordelijkheid nemen

De GGD’en hebben de Appstore helemaal zelf ontwikkeld. Van Tiggelen: ‘Het is leuk, maar ook spannend om te zorgen dat er een goede dienst staat waar alle 25 GGD‘en zich eigenaar van voelen en hun verantwoordelijkheid in nemen. Het is niet eenvoudig om alle GGD’en tegelijk in beweging te krijgen en te houden. Bij de ene GGD gaat dat sneller dan bij de andere. Toch lukt dat goed.’

Publiciteit

‘Het is bijzonder te merken dat er ook buiten de GGD veel waarde gehecht wordt aan onze appstore. Dat is sneller gegaan dan we verwacht hadden, maar schept ook verplichtingen. Komend jaar gaan we meer naar buiten treden. Het is nu tijd om het brede publiek te laten weten dat we er zijn en wat we doen.’

Doen

‘De essentie en geleerde les voor onze appstore, en ook voor innovatie in brede zin, is voor mij: ‘just do it’. Doen, lef, vertrouwen en al werkende leren en zoeken naar oplossingen, dat zijn de basisgereedschappen waar het om draait bij het vormgeven aan vernieuwing. Kortom: de GGD Appstore is nooit af, we zijn pas begonnen’, aldus Van Tiggelen.

E-health congres

Petra van Tiggelen geeft een workshop op het zevende nationale e-health congres op 10 november in Utrecht. Daar vertelt zij over het ontstaan van de appstore en beschrijft een aantal aansprekende apps in haar winkel. Ook gaat zij in op het gebruik ervan. Ondergetekende behandelt in een plenaire inleiding een aantal moderne vormen van preventie en de kansen die het internet daarvoor biedt. Wil jij naar dit congres dat vele aspecten van e-health aan de orde stelt? Wil jij op digitale wijze gezondheid en welzijn van burgers bevorderen? Klik dan hier en schrijf je in.

Eén reactie op “GGD webwinkel vol goedgekeurde apps die gezond gedrag bevorderen”

  1. Ronald

    Er lijken de laatste tijd jammer genoeg weinig updates te zijn. Wordt de GGD Appstore nog wel geactualiseerd?

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>