Guus Schrijvers Academie zoekt sprekers voor najaarscongressen

De Guus Schrijvers Academie zoekt naar flitspresentatoren die een inspirerende ‘elevator pitch’ willen houden over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Interesse?

De Guus Schrijvers Academie zoekt een aantal enthousiaste flitspresentatoren voor diverse congressen in het najaar. Wij zijn op zoek naar mensen die een inspirerende ‘elevator pitch’ willen houden over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Het gaat om het Congres Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams (4 oktober), het Nationale Spoedzorgcongres (8 november) en het congres over Zorg op de juiste plek (16 november).

Congres Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams

Het tweede nationale congres over innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein vindt plaats op 4 oktober 2018. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden rond samenwerking en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Meer informatie over het congres, de sprekers en het programma vind je hier.

Wij hebben ruimte voor diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein.

Nationale Spoedzorgcongres

8 november 2018 vindt in Utrecht het negentiende nationale congres plaats over innovaties in de individuele spoedzorg en de opgeschaalde zorg bij calamiteiten. Dit jaar ligt de nadruk op innovaties die de werkdruk in de acute zorg verlagen. Je kunt het concept-programma hier bekijken.

Naast plenaire sprekers zijn er diverse rondes met workshops en flitspresentaties .Deze worden ingedeeld in vier series: 1. De ambulancezorg 2. De acute zorg buiten het ziekenhuis 3. De medisch specialistische spoedzorg en 4. De randvoorwaarden voor een optimale spoedzorg (samenwerking, ketenregie, het kwaliteitskader acute zorg, spreiding en concentratie van aanbod en dergelijke).

Ook voor dit congres zijn wij op zoek naar en flitspresentatoren die een presentatie willen geven over een nieuw project, app, onderzoek of actuele ontwikkeling rond de acute zorg / spoedzorg.

Congres Zorg op de Juiste Plek

16 november 2018 organiseert De Guus schrijvers Academie voor de tweede maal het nationale congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De vele nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op dit gebied en de grote tevredenheid van deelnemers op het eerste congres brachten ons hiertoe. Maar ook de actualiteit rond het Hoofdlijnenakkoord en het onlangs verschenen rapport Zorg op de Juiste Plek: wie durft? zijn aanleiding voor dit congres. Je treft het concept-programma hier aan.

Wil jij in 15 minuten iets vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen eerste- en tweede lijn? Stuur  dan een mail en meld je aan!

Aanmelden

Wil jij graag flitspresentator zijn op een van bovenstaande congressen? Stuur dan voor 15 augustus 2018 een mail met daarin kort beschreven op welk congres je wilt spreken en wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl. De uiterste aanmeldingsdatum voor het congres over zorg op de juiste plek is 1 september.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>