Hebben Zweden en Letland hun informatieveiligheid op orde?

29 november organiseren ConanDoyle en Oracle een gratis bijeenkomst over informatieveiligheid in de zorg. Hoe kan je de privacy van patiënten waarborgen?

Informatieveiligheid, waaronder privacy, is in Nederland een belangrijk topic. Zeker ook in de zorgsector speelt deze een grote rol met zoveel gevoelige gegevens. Voeg daar nog eens het toegekende inzagerecht van patiënten aan toe en de behoefte van huisartsen en specialisten aan gezamenlijke dossiervoering en de uitdaging is compleet.

Randvoorwaarden

Betekent dit dat we maar terug moeten naar pen en papier? Nee, dat niet. Maar we moeten wel zorgen dat de randvoorwaarden voor digitale zorgcommunicatie goed ingevuld zijn. Informatieveiligheid moet een vast gegeven zijn voor alle zorgorganisaties: sociale teams, gezondheidscentra, ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en voor ouderenzorg, zorgverzekeraars en gemeenten.

Europese wetgeving

Dat moet echt, want vanaf 1 mei 2018 geldt de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG: de General Data Protection Regulation (GDPR).

Bijeenkomst informatieveiligheid

Op 29 november organiseert ConanDoyle in samenwerking met Oracle een middagbijeenkomst over informatieveiligheid in de zorg. Ondergetekende spreekt over innovaties in de zorg en aan welke aspecten gedacht moet worden om de benodigde of beschikbare informatie veilig te houden en daarmee de privacy van patiënten en/of cliënten te waarborgen.

Programma

Na mij spreekt Rob de Leur. Hij neemt ons mee in zijn ervaringen bij het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Dit nieuw op te zetten ziekenhuis stoomt hij klaar voor ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen. Hij heeft een heel praktische kijk op zaken rond gegevensbescherming. Het laatste deel van de middag is ingeruimd om vragen te behandelen die over een specifieke situatie kunnen gaan, maar ook generiek van aard kunnen zijn.

Ervaringsdeskundigen gezocht

Voor mijn eigen voordracht zoek ik contact met collega’s die privé of professioneel bekend zijn met informatieveiligheid in de zorg in Zweden en Letland. In deze landen is de veiligheid van het betaalverkeer geïntegreerd met die voor de zorg: met één en dezelfde pas kun je in je medisch dossier kijken en ook telebankieren. Ik ken de systemen uit de literatuur. Graag kom ik contact met ervaringsdeskundigen. Als je kunt helpen, stuur je mij dan voor 29 november een mail?

En verder

De sessie van ConanDoyle op woensdag 29 november is gratis toegankelijk voor managers in de zorg die informatieveiligheid en/of riskmanagement tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Wil je meer informatie over het programma of je inschrijven? Klik dan hier. Hopelijk tot 29 november in Bunnik!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>