Het nieuwe melden: de 112-app komt eraan

Het nieuwe melden komt eraan, Op welke manier kan het (nood)hulpverleningpsroces worden versterkt en verbeterd gebruikmakend van de laatste ontwikkelingen?

Stel je voor. Op het schoolplein staan (groot)ouders te wachten op het naar buiten komen van de kinderen. Een van de oma’s wordt onwel en zakt in elkaar. Omstanders schieten er op af. Anderen grijpen naar hun mobiele telefoon. Zij klikken op het scherm de 112-app aan die allerlei acties in gang zet.

De 112-app doet drie dingen:

  1. Hij activeert Google Maps en geeft de GPS-coördinaten door naar de dichtstbijzijnde meldkamer ambulancezorg. Die weet onmiddellijk de locatie van waar de meldingen vandaan komen.
  2. Hij activeert de camera op de mobiel. Die begint direct te filmen en de video wordt meteen doorgestuurd naar de gealarmeerde meldkamer. Deze is toegerust met software voor patroonherkenning. Die herkent dat de verschillende meldingen van dezelfde locatie komen en één en hetzelfde incident betreffen. Uit de video leidt de software af dat het één persoon betreft die op straat ligt. De meldkamer instrueert een ambulancebemanning om naar de locatie te snellen en hulp te verlenen. De meldkamer software stuurt een ontvangstbevestiging en meldt via de app: “ambulance in aantocht”.
  3. De verpleegkundige in de ambulance gaat via de app video bellen met de melders. Hij/zij stelt vragen en geeft instructies. Als de ambulance is gearriveerd, gaat het gesprek over in face-to-face contact en nemen de ambulancemedewerkers het over.
Het nieuwe melden

Dit voorbeeld verzon ondergetekende na het luisteren naar een voordracht van TNO onderzoeker Arnout de Vries. Hij is auteur van het rapport Wie belt er nog? Het nieuwe melden: een toekomstverkenning. De Vries hield zijn verhaal bij het afscheid van Ronald de Vos, medisch manager van de Ambulancezorg Groningen op 27 februari.

Soorten meldingen

De Vries onderscheidde vier nieuwe soorten meldingen. De eerste staat hierboven beschreven: meldingen via een 112-app. De tweede betreft meldingen naar buurt en familie. Voorbeeld: Bewoner A heeft een hartstilstand. Wie is nabij en kan reanimeren? De derde zijn meldingen van apparaten in een woning. Voorbeeld: De bewoner heeft alarm geslagen via een apparaatje dat om zijn hals hangt. De vierde soort is telemonitoring. Van een ernstige zieke worden vanaf huis continu vitale lichaamswaarden gemeld zoals ademhaling en hartslag. Het apparaat slaat automatisch alarm als deze waarden een bepaalde norm niet halen.

Voorwaarden

Deels bestaan deze vier nieuwe soorten meldingen reeds. Dankzij de digitale vooruitgang van vooral de mobiele telefoon kan dit een vlucht gaan nemen. Of die uitbreiding er inderdaad komt, hangt af van 1. De betrouwbaarheid van hardware, verbindingen en software 2. Het goed beveiligen van de verbindingen: geen Facebook- of Youtube verbindingen waarbij alle video’s van de 112-App worden bewaard 3. De organisatie en toerusting van de meldkamers ambulancezorg. Die moet met nieuwe beslisbomen en software gaan werken. Het telefonisch uitvragen wordt minder belangrijk.

Calamiteiten

Bepaalde groepen Nederlanders pleiten al jaren voor een 112-app. Dat zijn de mensen die doof zijn en/of niet goed kunnen spreken. Maar ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening bij calamiteiten. Want bij calamiteiten komen er te veel meldingen binnen om telefonisch uit te vragen, zo bleek bijvoorbeeld bij de terreuraanslagen in Brussel en de stroomuitval in Amsterdam.

Anticiperen

TNO werkt aan een 112-app. Die komt eraan. Nu maar hopen dat de meldkamers ambulancezorg op tijd zijn toegerust om de video’s en de GPS-signalen van melders te ontvangen en te interpreteren. Ik merk op dat reeds in 2006 een visiedocument over de meldkamers verscheen, dat goed anticipeert op het nieuwe melden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was er toen lovend over. Wat ik niet weet, is wat BZK en meldkamers hiermee hebben gedaan sinds 2006. Beste lezer, weet jij dat toevallig?

Nationale Spoedzorg Congres

Ondergetekende was op 27 februari spreker na Arnout de Vries. Ik had het over Innovatie, Cappuccinomodel en acute zorg. Mijn PowerPoint-presentatie tref je hier aan.

Op vrijdag 6 oktober 2017 vindt het 18e Nationale Spoedzorg Congres plaats. In een van de workshops komt het nieuwe melden aan de orde. Reserveer je deze datum alvast?

 

3 Reacties op “Het nieuwe melden: de 112-app komt eraan”

  1. Beste Guus, goed idee! Ik steun het van ganser harte. Echter, weet dat we in eerdere gevallen geconfronteerd werden dat de boodschap van 112 op een mobile uitkomt op de centrale meldkamer in Driebergen en daar konden ze NIETS met digitale informatie van een smartphone. Ik hoop dat dit nu hiermee verbetert. Wij werken graag mee. Waar moet ik zijn voor de juiste contact details van iemand binnen TNO?

    Beantwoorden
  2. Wij zijn onze kleinzoon aan het leren hoe hij moet bellen als zijn vader een hypo krijgt. Ik kan nergens vinden wat er nu precies gezegd wordt na 112. Lastig om hem dan te leren wat te antwoorden in een dan toch al stressvolle situatie. Idee? Op die app in het menu een oefeninstructie opnemen voor kinderen?

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>