Hoe (goed) werken specialist en ziekenhuisbestuur samen?

19 mei is er in Ede een congres over de relatie tussen medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders. Tal van voorbeelden en voorstellen passeren de revue.

19 mei 2017 is er in Ede een congres over de relatie tussen medisch specialistische bedrijven en ziekenhuisbestuurders. Twee vragen staan centraal: hoe kan de onderlinge relatie tussen specialisten en ziekenhuis zodanig worden ingericht dat continue verbetering van de patiëntenzorg erdoor wordt gestimuleerd? En hoe kunnen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de (gelegitimeerde) belangen van specialist en ziekenhuis?

Tal van voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland zullen die dag de revue passeren. Het congres bestaat uit voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

Vragen

Nationale- en internationale sprekers komen met creatieve ideeën en tips om de relatie tussen ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten te optimaliseren. Zij gaan onder meer in op de volgende zaken:

  • In hoeverre heeft de vorming van medisch specialistische bedrijven de bestuurbaarheid van de ziekenhuiszorg bevorderd?
  • Hoe nemen de medisch specialistisch bedrijven hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid? En hoe leggen zij daarover verantwoording af aan de raad van bestuur?
  • Hoe pakt het grote aantal overleg- en vertegenwoordigende organen uit in de praktijk?
  • Welke besluiten neemt het ziekenhuisbestuur en welke beslissingen neemt het medisch stafbestuur? Wat gebeurt er als er geen consensus is? Wie neemt nu eigenlijk een nieuwe medisch specialist aan? En wie is er verantwoordelijk als een medisch specialist in de fout gaat?
  • Hoe gaan ze in het buitenland om met de relatie tussen medisch specialisten en ziekenhuizen? Welke lessen kunnen wij daaruit trekken?
  • Hoe kijken patiëntvertegenwoordigers aan tegen de samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialistische bedrijven?
Flitspresentaties

Via flitspresentaties van 15 minuten komen een aantal recente ontwikkelingen en goede voorbeelden rond de relatie tussen specialist en ziekenhuis aan bod. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er ruim de tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan over het onderwerp. De Guus Schrijvers Academie is nog op zoek naar mensen die zo’n presentatie over hun werk willen houden. Wij maken vooraf een selectie van de inzendingen. Je beantwoordt als spreker drie vragen over je werk, onderzoek of project: Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat is nieuw? Heb je interesse om tijdens het congres een flitspresentatie te houden? Stuur dan, liefst voor 31 maart 2017, een mail met een korte omschrijving/motivatie naar: mail@guusschrijvers.nl.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor leden van Raden van Bestuur van ziekenhuizen, medisch specialisten, bestuur en directie van medisch specialistische bedrijven en coöperaties, leden van Raden van Toezicht van ziekenhuizen, specialistenvertegenwoordigers in stafbesturen, ondernemingsraden en andere overlegorganen, accountmanagers van zorgverzekeraars, organisatieadviseurs en specialisten actief in de Federatie van Specialisten of de KNMG. Werkzoekende jonge klaren en ACH(Ng)Io’s krijgen korting.

Info en aanmelden

Het congres ”Medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuisbestuur’ vindt op 19 mei 2017 plaats in Congrescentrum de ReeHorst te Ede. Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven voor het congres? Bekijk dan de uitgebreide brochure op de informatiepagina en vul daar het inschrijfformulier in.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>