Incompany masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement

Samenwerking EerstelijnsZorg Uithoorn (SEZU) heeft zich bij de Guus Schrijvers Academy aangemeld voor de incompany-cursus van de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement. Zo’n vijftien tot twintig geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ)-coördinatoren en bestuursleden van de Regio Amstelland gaan deze masterclass volgen. Het geïntegreerd managen van kwaliteit, digitalisering, financiën en veranderingen staat centraal tijdens deze masterclass.

Inzicht

De masterclass in Uithoorn bestaat uit tien bijeenkomsten en start medio september. De deelnemers gaan hun inzicht, begrip en competenties vergroten in het managen van kwaliteit van zorg, in- en uitgaande geldstromen, kosten en van digitalisering. Verder krijgen zij meer inzicht in actuele zorgonderwerpen die van invloed kunnen zijn op hun organisatie, zoals de selectieve contractering door zorgverzekeraars of de grote decentralisaties van de Jeugdwet, de Wmo en de Wet Langdurige zorg.

Anticiperen

Daarnaast leren de cursisten vraagstukken op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit, prestaties, control en digitalisering op meerdere manieren te benaderen. En na afloop zijn ze ook in staat om meer afgewogen keuzes te maken bij de aanpak van actuele zorgthema’s en beter te anticiperen op toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen.

Voordelen

Naast de individuele masterclass is het dus mogelijk om een masterclass op maat samen te stellen, die afgestemd is op de organisatie en de branche waarin je werkzaam bent, zoals de eerstelijn, de jeugdgezondheidszorg, de ouderenzorg, of de geestelijke gezondheidszorg. Voordeel van zo’n maatwerk-oplossing is dat de inhoud precies afgestemd kan worden op de leervraag en daarom een hoger rendement oplevert. Daarnaast kan de opgedane kennis beter geborgd worden binnen de organisatie. En een opleiding op eigen locatie bespaart reistijd en kosten.

Meer informatie

De individuele Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement begint op 3 november 2016. Er zijn hiervoor nog enkele plekken beschikbaar. Wil je meer informatie over deze masterclass of over de verschillende maatwerk-mogelijkheden? Klik dan hier of neem contact op met ondergetekende: mail@guusschrijvers.nl, telefoon: 06-30074477.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>