Informatie aan spoedpatiënten kan beter

Patiënten op de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s) zijn positief over de zorgverleners, de behandeling en de informatie tijdens een behandeling. Hun ervaringen over de omgeving en faciliteiten op de SEH en de tijdigheid van zorgverlening zijn iets minder positief. Patiënten zijn het minst positief over de informatie voorafgaand aan de behandeling (wie wordt het eerst geholpen?) en over de ontslagprocedure. Zo weten patiënten te weinig over nieuwe medicatie, het oppakken van hun dagelijkse activiteiten en wat zij moeten doen als de klachten terugkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Nanne Bos hield op 21 SEH’s in Nederland, die een goed beeld geven van alle SEH’s.

Patiëntenperspectief

Bos is promovenda van het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij promoveert bij mij op dit onderzoek op maandag 24 juni, 14.30 uur. Haar resultaten tonen ook aan dat de waardering voor de kwaliteit van de spoedeisende zorg toeneemt, als de wachttijd afneemt. Verder toont Bos aan dat de spoedeisende hulp in Nederland iets beter lijkt te zijn dan in Engeland. Dit proefschrift draagt bij aan een uitbreiding van de set van Nederlandse vragenlijsten naar patiëntervaringen en biedt het werkveld een gevalideerd meetinstrument vanuit het patiëntenperspectief. Het meten van patiëntenervaringen kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Een exemplaar van het proefschrift is te verkrijgen via promovendus Nanne Bos of via de afdeling voorlichting van de Universiteit Utrecht. De titel van het proefschrift luidt: Measuring Patients’ Experiences in the Accident and Emergency Department.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>