Innovaties verlagen werkdruk huisartsenpost

Innovatieve oplossingen zijn nodig om de acute huisartsenzorg te ontlasten. Goede voorbeelden uit het land kunnen een aanzet geven.

Innovatieve oplossingen zijn nodig om de acute huisartsenzorg te ontlasten. Goede voorbeelden uit het land kunnen een aanzet geven. Ik pleit ervoor dat elke HAP en elke zorgverzekeraar een of meer van onderstaande innovaties opneemt in haar innovatiebeleid.

Werkdruk

Begin september bracht INEEN de benchmark huisartsenposten 2016 uit. Daaruit blijkt dat meer consulten in dezelfde tijd worden afgehandeld dan in 2015. Ook de toegenomen complexiteit van de zorgvragen leidt tot een hogere werkdruk. Het aanstellen van extra huisartsen om de werkdruk te verlagen is in de meeste regio’s niet mogelijk: er zijn nauwelijks huisartsen beschikbaar om extra-diensten buiten kantoortijd te draaien. Nodig zijn innovatieve oplossingen. Hieronder volgen enkele:

Verpleegkundig specialisten Eindhoven

Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen en verlaagt daarmee de werkdruk van huisartsen. Bij acute visites thuis bij oudere patiënten doen de verpleegkundigen goed werk. Dit bleek uit een experiment op de huisartsenpost in Eindhoven.

Wijkverpleegkundigen Amsterdam

Op de SEH van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis- Oost te Amsterdam werken wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties Cordaan en Evean. Zij zijn op afroep beschikbaar om een intake af te nemen. Als er zorg thuis nodig is organiseert de wijkverpleegkundige dit ter plekke in overleg met de patiënt en mantelzorgers. Hierdoor ontstaat er een betere doorstroom en neemt de (werk)druk op de SEH af. Deze geslaagde samenwerking is eenvoudig uit te breiden naar de HAP’s.

Publieksversie Nederlandse Triage Standaard

Huisartsen, ambulance centralisten en SEH’s bepalen de urgentie van een patiënt met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Als die openbaar toegankelijk is voor het grote publiek, gaat daarvan een grote educatieve werking uit. Dat is ook het geval voor de publiekswebsite www.thuisarts.nl waarop alle huisartsenstandaarden staan. Patiënten kunnen dan zelf checken of symptomen ernstig genoeg zijn om (acuut) zorg in te roepen.

Crisisplannen voor mensen met hoog risico

Ongeveer een kwart van de HAP patiënten is een kind. Er ligt een taak voor de jeugdgezondheidszorg om groepseducatie aan te reiken over de vraag wanneer ouders met spoed naar de HAP moeten gaan. De NTS-publieksversie is hierbij het lesmateriaal voor de te maken crisisafspraken. Daarnaast kunnen praktijkondersteuners van huisartsen (POH’s) een crisisplan maken bij mensen met chronische aandoeningen. Zij kunnen bijvoorbeeld afspreken met een COPD-patiënt wat zij moeten doen bij een exacerbatie. Dit gebeurt al her en der en met succes.

Inkoop samenhangende acute zorg

In Schotland kopen de financiële instanties doelgroepgewijs zorg in. Ik schreef hierover al eerder. Deze instanties kopen bijvoorbeeld ambulancezorg, acute huisartsenzorg en acute medisch specialistische zorg als één pakket in. Daardoor zijn zij in staat het aantal spoedopnamen in ziekenhuizen jaarlijks te verminderen. Nederlandse zorgverzekeraars zouden ook inkoopteams van acute zorg kunnen formeren per regio.

Conclusie

Bovenstaande innovaties bestaan al. Ze verlagen de werkdruk van huisartsen op de HAP’s. Ik zou willen dat elke HAP en elke zorgverzekeraar een of meer van deze innovaties opneemt in haar innovatiebeleid.

Spoedzorg Congres

Op 6 oktober vindt het congres over recente ontwikkelingen in de spoedzorg plaats. Dan komen alle bovengenoemde innovaties terug in plenaire lezingen, workshops en flitspresentaties. Dit (nascholing)congres wordt inhoudelijk georganiseerd door ondergetekende. Wil je naar dit congres en met collega’s van gedachten wisselen over deze en nog vele andere innovaties? Klik dan hier. Het congres is geaccrediteerd voor vele beroepsgroepen. Meer informatie hierover kan je krijgen van congresorganisator Petra Schimmel via secretariaat@guusschrijvers.nl.

Dit bericht verscheen (in gewijzigde vorm) ook als blog in het vakblad Zorgvisie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>