Leve de bedrijfsarts in de eerste lijn!

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een polariserend advies uitgebracht over de toekomst van de bedrijfsarts. De vakbondsleden in de SER willen deze arts betalen uit belastinggeld of de Zorgverzekeringswet. Want dan is de bedrijfsarts onafhankelijk. De werkgevers in de SER willen alles bij het oude houden met bedrijfsartsen betaald door de werkgever.

Intussen daalt de instroom van nieuwe bedrijfsartsen. Er komen nauwelijks nieuwe bij. Het gevolg is dat deze arts over enkele jaren is uitgestorven. Het is jammer dat werkgevers en werknemers zo polariseren. Wijzen zij de beroemde poldercultuur af? Zijn zij niet meer bereid tot compromis?

Werkgerelateerde klachten
Ik doe een poldervoorstel. Alle huisartsen vragen voortaan in hun spreekkamer aan zieke werknemers twee vragen: 1: Speelde uw werk mee bij het ontstaan van de gezondheidsklacht? 2: Wordt het herstel van deze klacht versneld of vertraagd door uw werk. Helaas stellen huisartsen deze vragen zelden. Vaak weten zij niet eens of iemand werk heeft of werkloos is. Deze twee vragen zijn vooral van belang bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, psychische klachten, bij klachten van mensen met chronische aandoeningen en als patiënten zelf een relatie leggen tussen hun klacht en de aandoening, bij bijvoorbeeld een allergie of bij hoestklachten.

Onafhankelijk
Indien het werk meespeelt bij klacht of herstel, verwijst de huisarts naar een bedrijfsarts in de eerstelijn. In mijn voorstel werkt er ongeveer één bedrijfsarts op tien huisartsen. Die bedrijfsarts doet eventueel een bedrijfsbezoek zoals een huisarts een huisbezoek kan afleggen. Deze bedrijfsartsen worden betaald uit de Zorgverzekeringswet. Werkgevers doen hiervoor een storting in de kas van deze wet. Grote bedrijven behouden eigen bedrijfsartsen. Een zware autoriteit controleert of deze bedrijfsartsen wel onafhankelijk werken. Zo’n autoriteit bestaat bijvoorbeeld ook bij accountants. Die moeten ook onafhankelijk zijn, ook al worden zij door de werkgever betaald.

Boekpresentatie
Al deze informatie kwam aan de orde in een vergadering op maandag 22 september. Die ging over de toekomst van onder meer bedrijfsartsen. Ik nam eraan deel en bracht bovengenoemde in. In mijn nieuwe boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel komt de toekomst van bedrijfsartsen in de eerste lijn aan de orde in hoofdstuk 7. Wil je de presentatie van dit boek, inclusief middagsymposium bijwonen op vrijdag 31 oktober? Klik dan hier voor meer informatie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>