Kom naar congres ‘Gemeente & Zorgverzekeraar’

Goede samenwerking in de zorg is een belangrijk onderwerp voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Dat blijkt wel uit de grote interesse voor het landelijk congres ‘Gemeente & Zorgverzekeraar’, op 8 oktober in Eindhoven. Vanuit alle disciplines en vanuit het hele land hebben belangstellenden zich aangemeld voor het congres, waarop ik dagvoorzitter ben.

Burger centraal
De veranderingen in de zorg vragen om meer samenwerking tussen betrokken instanties. Zeker nu de gemeente en de zorgverzekeraar nieuwe taken krijgen en de rol van de zorgkantoren verandert, gaan gemeente en zorgverzekeraar elkaar steeds vaker tegenkomen. Samen optrekken kan de aansluiting van de WMO, AWBZ en ZVW vergemakkelijken. Met als doel de burger centraal te stellen en de zorg zo te organiseren dat het leidt tot optimale gezondheid.

Samen
Maar gemeente en zorgverzekeraars hebben ieder een eigen cultuur, visie en belangen. Op het congres in Eindhoven leren zorgverzekeraar en gemeente elkaar beter kennen en onderzoeken zij samen de wederzijdse belangen en prioriteiten. Hoe vinden zij elkaar en hoe kunnen zij samen optrekken? Met elkaar bespreken zij hoe gemeenten en zorgverzekeraars in de toekomst samen werken en welke rol de zorgaanbieders en de burger hierin spelen. ‘Samen’ is een belangrijke speerpunt van Coöperatie VGZ. Samen organiseren wij goede, slimme, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Voor goede zorg, zorg je samen.

Benieuwd naar de sprekers en het programma? Kijk dan hier voor meer informatie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>