Lelystad helpt verwarde mensen via integrale samenwerking in de wijk

De wijkverpleging in Lelystad werkt in het sociale domein intensief samen met huisartsen om te voorkomen dat verwarde personen op de SEH terecht komen. Op het Spoedzorgcongres op 8 november geeft Elleke Leijten een workshop over dit onderwerp.

Het wijkteam in Lelystad Zuid Oost werkt in het sociale domein intensief samen met huisartsen en de wijkagent om te voorkomen dat verwarde personen op de SEH belanden. Krachten worden gebundeld om de inwoner en diens omgeving zo goed mogelijk te helpen, waardoor er preventief gewerkt wordt. Op het 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november 2018 geeft Elleke Leijten een workshop over dit interessante onderwerp.  Het is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland.

Samenwerking

Elleke Leijten is Coördinator Sociaal wijkteam Zuid Oost Lelystad. Samen met huisartsen en de wijkagent gaan zij op het Spoedzorgcongres vertellen hoe ze in Lelystad de samenwerking tussen het Sociaal Wijkteam, de huisartsen en de politie vormgeven bij overlast of problemen rond inwoners. Gezamenlijk zetten zij  zich in om verdere escalatie (lichamelijk, psychisch, sociaal en justitieel) te voorkomen en het algemeen welzijn van de bewoner en diens omgeving te verbeteren.

Wie krijgt de meldingen binnen over verwarde buurtbewoners?
‘Via de wijkagent, GGD vangnet en advies, het Wijkpunt, de woningcorporatie of de huisartsen krijgen wij meldingen binnen over verwarde personen. Het valt dan in het begin vaak niet mee om mensen zover te krijgen om mee te werken, omdat ze zelf niet het inzicht hebben over de overlast die ze veroorzaken. Hiervoor zijn vaak meerdere gesprekken nodig’.

Laat de privacy wetgeving toe dat politieagent, huisarts en sociaal werker overleggen over een verwarde buurtbewoner?
‘Wanneer we denken dat de persoon een gevaar is voor zichzelf en voor een ander, mag je ook in de nieuwe privacy wet informatie delen. Er kan nog steeds veel gedeeld worden als het om de acute zorg om een persoon gaat en om de veiligheid van de openbare orde. Verder is er toestemming nodig vanuit de betrokkenen om te delen met andere partijen. De wijkagent lost de problemen liever niet op via het strafrecht. Dat is vaak ingewikkeld en daarmee bereik je voor de betrokkenen meestal ook geen verbetering. Oplossingen die ontstaan in samenspraak met de cliënt, hebben veel meer kans van slagen.’

Onderhouden jullie digitaal contact in één dossier over vereenzaamde of kwetsbare mensen?
‘Nee, het Sociaal Wijkteam houdt dit bij in het wizportaal. Iedere partij doet dit afzonderlijk. Een gezamenlijk informatiepunt zou wel efficiënter zijn en de communicatie helpen verbeteren.’

Welk hulpaanbod hebben jullie in eerste instantie tot je beschikking?
‘We hebben diverse middelen tot onze beschikking. Allereerst is er ondersteuning thuis vanuit de WMO. Soms wordt de huisarts ingeschakeld om de medicatie goed in te stellen. Daarnaast is er bemoeizorg van Kwintes GGZ instelling, GGD vangnet en advies en soms schakelen we ook het FACT-team in van Ggz Centraal.’

Wat moeten collega’s elders als eerste doen om ook zo’n initiatief op te starten?
‘Ze moeten open staan voor overleg met de nuldelijn- en eerstelijnszorg. En elkaar weten te vinden en ook daadwerkelijk opzoeken. Daarnaast moeten ze niet in hokjes denken, maar op zoek gaan naar de beste duurzame oplossing voor cliënten.’

Spoedzorgcongres

Op het Spoedzorgcongres op 8 november 2018 in Utrecht komen naast het samenwerkingsproject uit Lelystad nog tal van andere goede voorbeelden aan bod, die de kwaliteit en efficiëntie van de acute zorg kunnen verbeteren. Ook het Kwaliteitskader spoedzorgketen, de stijgende werkdruk en de geleerde lessen uit Israël rond terroristische aanslagen komen aan bod. Er zijn plenaire voordrachten, doelgroepgerichte parallelsessies en workshops en actuele flitspresentaties. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Meer weten? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>