Lerend van het verleden de toekomst voorspellen; Pandemieën in perspectief

Het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG) bestaat 125 jaar. Dat is de aanleiding om op woensdag 13 oktober a.s. vanaf 20:00 uur in een Webinar aandacht te besteden aan de geschiedenis van deze jubilerende organisatie, maar vooral aan de lessen die daaruit blijken voor de beoordeling en aanpak van de huidige Covid-19 pandemie. De organisatoren van het NCOG konden in 1918 en 1919 niet voorbijgaan aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep. Het is interessant te zien hoe men ruim honderd jaar geleden met zeer beperkte kennis (men had nog nooit van een virus gehoord) toch bij die dodelijke pandemie inzichten verwierf en maatregelen nam. Daarover zal prof. Ernst Roscam Abbing een presentatie verzorgen.

Het NCOG is nu ondergebracht bij PHned. De leden van PHned en vele anderen voelen zich beroepshalve betrokken bij de public health. Zij denken mee over een bijdrage aan een juiste, althans zo verstandig mogelijke benadering van de huidige Covid-19 pandemie. Daarbij zullen zij proberen naar beste weten bij te dragen zonder de primair verantwoordelijken voor de voeten te lopen. Een mogelijkheid daarvoor biedt dit Webinar. De deelnemers krijgen de kans voorafgaand aan het Webinar te reageren op zeven voorspellingen voor de komende vijf jaar betreffende Covid-19 gerelateerde ontwikkelingen in Nederland. In de discussie tijdens het Webinar zullen de geanonimiseerde uitkomsten van die reacties op de voorspelingen worden besproken, waarbij dr. Lea den Broeder de discussie zal leiden en de deelnemers uitnodigen ook met eigen voorspellingen en adviezen te komen.

Meld jezelf aan via info@phned.nl  en vermeld hierbij het evenement, je naam en organisatie. Deelname is gratis, voor zowel leden als niet-leden.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>