Drie maatregelen die kwaliteit en behandelsnelheid op SEH verhogen

De drukte en de wachttijden op de SEH’s zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de oplossing hiervoor ligt bij een goede instroom, doorstroom en uitstroom (1,2). Bij Haaglanden Medisch Centrum kiest men daarom voor een geïntegreerde aanpak met als uitgangspunt ‘acute zorg is van iedereen’.

Resultaat

Zo zijn medisch specialisten naast SEH artsen ingeroosterd op de SEH. Ook is ervaring opgedaan met een geïntegreerde somatische en psychiatrische SEH. En diagnostiek en behandeling van de Intra Arteriële Trombectomie (IAT)-zorg vindt thans plaats op de SEH. Het resultaat: Wachttijden zijn verkort, de kwaliteit is verbeterd en de drukte op de SEH is afgenomen.

Medisch specialisten op de SEH

Haaglanden Medisch Centrum heeft een programma Acute Zorg om de spoedzorg continue te blijven verbeteren. In een pilot en vervolgproject zijn de effecten gemeten van de dagelijkse aanwezigheid van een cardioloog, chirurg, internist, neuroloog en radioloog op de SEH, naast de aanwezigheid van 24/7 SEH artsen.

Multidisciplinair overleg

Tijdens de drukste uren op de SEH zijn deze medisch specialisten op de SEH van HMC aanwezig. Via een mini-multidisciplinair overleg kunnen medisch specialisten en SEH artsen laagdrempelig en snel met elkaar communiceren. Patiënten worden niet meer opeenvolgend gezien door verschillende specialisten, maar in een keer gezamenlijk. Dagelijks worden de resultaten gemeten en met elkaar besproken.

Geïntegreerde somatische- en psychiatrische SEH

Patiënten met zowel somatische als psychische klachten hebben vaak een lange doorlooptijd op de SEH. In HMC is negen maanden lang ervaring opgedaan met een geïntegreerde somatische- en psychiatrische SEH in Den Haag: het zogenoemde project ‘Haagse SPOED’. Tijdens deze pilot was er een arts-assistent psychiatrie en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van de Parnassia Groep aanwezig op de SEH tijdens de piekuren.

Laagdrempelig

Dit tweetal kon door de SEH-arts worden ingeschakeld om patiënten in consult te zien, bijvoorbeeld na een suïcidepoging. Bij de triage bepaalde men door wie de patiënt primair werd beoordeeld: de GGZ of de SEH. Op de SEH vond laagdrempelig overleg plaats tussen SEH- en GGZ personeel over diagnostische- en behandelvragen en kon er eenvoudig van elkaars expertise gebruik worden gemaakt.

Enthousiaste reacties

Patiënten waren enthousiast over de korte(re) wachttijden en de bejegening, blijkt uit de eerste resultaten van een tevredenheidsmeting van ZonMw. De zorgverleners waren eveneens goed te spreken over over de kwalitatief betere en toegankelijke zorg voor spoedeisende psychiatrische patiënten door de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Ook de goede samenwerking tussen de zorgverleners werd vaak genoemd. De evaluatie van dit project wordt momenteel opgesteld en zal binnenkort openbaar zijn.

Innovatieve IAT-zorg

Time is brain is een bekende uitspraak in de CVA zorg. Snelheid van diagnostiek en inzet van de juiste behandeling is cruciaal om schade aan hersenweefsel te beperken en de kans op herstel te vergroten. HMC heeft een aantal maatregelen getroffen om de beroertezorg te optimaliseren en acute zorg op de SEH te leveren. Door het openen van een speciale behandelkamer (de neuro-angio kamer) vindt diagnostiek op de SEH plaats. Hierdoor gaat er geen tijd aan transport verloren en krijgt de patiënt snel de juiste behandeling.

Studie

Daarnaast neemt het medisch centrum deel aan de MR CLEAN studie, waarin effecten worden onderzocht van endovasculaire behandeling bij een herseninfarct.

Spoedzorgcongres

Bovengenoemde en andere goede voorbeelden om de spoedzorg te verbeteren, komen uitgebreid aan bod op het 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november in Utrecht. Roeline de Beaufort (Programma Manager Acute Zorg HMC) geeft een parallelsessie over de verschillende praktijkvoorbeelden en maatregelen van HMC om de kwaliteit en behandelsnelheid op de SEH te verbeteren. Zij eindigt met een aantal concrete tips hiervoor. Wil je meer weten over deze parallelsessie of over de andere thema’s op dit congres? Klik dan hier.

1) Gaakeer M., van der Erf S., van der Linden C., and Baden B. Drukte op de SEH vergt integrale aanpak. Medisch Contact . 10-2-2018.

2) Van der Linden, M. C. Emergency department crowding: factors influencing flow. Thesis. 3-5-2015. Amsterdam, University of Amsterdam.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>