Maatwerk en co-creatie kan relatie zorgverzekeraars en huisartsen verbeteren

Zorgverzekeraars vragen allerlei data op bij huisartsen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat levert veel irritatie op bij huisartsen, want die ervaren dat als controle. Zorgverzekeraars doen er verstandig aan te stoppen met zelf data op te vragen bij huisartsen. Zij kunnen mijns inziens volstaan met de data die huisartsen zelf hebben verzameld en data van de inspectie. Daarnaast moeten zorgverzekeraars zelf ook transparanter worden over hun inkomsten en uitgaven. Dat vergroot hun overtuigingskracht als zij hetzelfde eisen van huisartsen.

Maatwerk
Ook het gebrek aan beleid-op-maat voor de eerste lijn verslechtert de relatie tussen huisartsen en zorgverzekeraars. De ene huisarts werkt in een volkswijk met veel ouderen en de andere in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Omdat dit soort wijken teveel van elkaar verschillen, zouden er ook verschillende contracten afgesloten moeten worden.

Lange termijnvisie
Het is beter als de jaarlijkse contractering van huisartsen en zorgverzekeraars minder belangrijk wordt. Dat kan als zij samen (in co-creatie) een lange termijnvisie ontwikkelen voor huisartsen die werken in een bepaalde wijk. Dat geeft rust en biedt de huisartsen en hun patiƫnten meer zekerheid.
Als er niets gebeurt, wordt de positie van de zorgverzekeraar inzet van parlementaire debatten en verkiezingscampagnes. Want de meerderheid van de Nederlandse bevolking wil eigenlijk terug naar het oude ziekenfonds, dat regionaal bezig is om met beperkte middelen professionals te ondersteunen.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>