Mantelzorg is gratis. Of toch niet?

Gaat het lukken om meer mantelzorgers te mobiliseren, nu mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen? De overheid en haar beleidsinstanties hopen van wel. Sociale wijkteams dringen erop aan. Zij hanteren tegenwoordig het paradigma: Zorgen dat en niet meer van Zorgen voor.

Financiële aspecten
Aan mantelzorg zijn ook financiële aspecten verbonden. Ten eerste hebben mantelzorgers vaak reiskosten. Zijn gemeenten bereid die te betalen, als een mantelzorger niet in de eigen gemeente woont? Als een kind bijvoorbeeld is verhuisd naar een naburige grote stad en zelf in de bijstand zit? Ook hebben mantelzorgers vaak scholing nodig, bijvoorbeeld een tilcursus. Anders vertillen zij zich bij het uit bed helpen van hun naaste. Of hebben zij extra sociale vaardigheden nodig, bijvoorbeeld om nee te zeggen tegen een claimende kankerpatiënt. Wie betaalt die cursussen?

Bloemetje
Daarnaast fleuren mantelzorger op, indien zij zelf een keer aandacht of een presentje krijgen. Wellicht moet de wijkverpleegkundige over een potje beschikken om een keer een bosje bloemen te geven aan mantelzorgers. Wie betaalt deze mantelzorg-kas en ook de uren van de wijkverpleegkundige die aandacht geeft aan mantelzorgers?

Volhoudtijd
Ook beheersen veel professionals niet de methodiek van het vragen naar factoren die de volhoudtijd kunnen verlengen. Wie betaalt die cursussen en ontwikkelt ze? Mantelzorgers hebben soms ook te maken met indirecte financiële aspecten. Zo zijn zij vaker afwezig op het werk. En moeten zij vaker naar de huisarts vanwege stressgerelateerde klachten.

Congres
Op al deze financiële aspecten gaat dr. Ir. Alice de Boer in op het congres Financiële Toegang tot de Langdurige zorg op 30 september. Zij is wetenschappelijk medewerker voor de thema’s informele zorg, mantelzorg en ouderenzorg bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag. De Boer doet al vele jaren onderzoek bij het SCP naar aspecten van mantelzorg. Op verzoek van ondergetekende vat zij samen wat haar onderzoeken aan kennis opleveren over financiële aspecten van de mantelzorg. De titel van haar plenaire lezing luidt: Mantelzorg, gratis!?.

Meer informatie
Wil je naar dit congres? Wil je kennis nemen van alle plenaire lezingen en van de workshoplezingen vol goede voorbeelden? Bekijk hier dan de brochure.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>