Martin van Rijn opent pgb-congres op 30 maart in Utrecht

Nieuwe rondes, nieuwe kansen, dat is de ondertitel van het nationale, breed georiënteerde congres over het persoonsgebonden budget. Dat vindt plaats in Utrecht op 30 maart 2017. Dezer dagen berichtte staatssecretaris Martin van Rijn aan congresorganisator Aline Molenaar dat hij bereid is het congres te openen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is de ondertitel van het nationale, breed georiënteerde congres over het persoonsgebonden budget. Het vindt plaats in Utrecht op 30 maart 2017. Dezer dagen berichtte staatssecretaris Martin van Rijn aan congresorganisator Aline Molenaar dat hij bereid is het congres te openen. Laatstgenoemde is directeur van Per Saldo, de vereniging van pgb-houders. Zij en haar medewerkers organiseren samen met ondergetekende en zijn collega’s dit congres.

Tips

In de komende periode overleggen wij met Van Rijn en VWS-medewerkers over de lengte van de openingsspeech en de te behandelen thema’s. Wij hopen dat Martin terugblikt over de afgelopen vier jaar en tips heeft voor het toekomstige pgb-beleid. Naast de bijdrage van de staatssecretaris zullen tal van actuele onderwerpen rond het pgb en innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland die dag de revue passeren. Er zijn (korte) voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

Verbinding

Mede door zijn komst heeft het congres betekenis voor iedereen die een pgb ontvangt of toewijst. Op het congres zoeken wij verbinding tussen pgb’s en rugzakjes toegewezen door gemeenten (Wmo en Jeugdwet), zorgkantoren (Wet Langdurige Zorg) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet). Ontvang je van een van deze instanties een pgb? Wil je invloed uitoefenen op hun beleid met goede voorstellen voor de toekomst? Schrijf je dan in voor dit congres.

Werkprocessen

Werk je bij een van de genoemde instanties? Vind je het lastig om kwaliteit-van-zorg garanderende, doelmatige, snelle en frauderesistente werkprocessen te ontwikkelen voor het toewijzen van een pgb? Kom dan naar dit congres, leer van experts en wissel ervaringen uit met collega’s. Het volledige programma tref je hier aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>