Masterclass beantwoordt vier hoe-vragen over zorgvernieuwing

Meestal staan in de nascholing door ondergetekende inhoudelijke vragen over zorgvernieuwing centraal: Welke zorgverschuiving en welk zorgpad betreft de vernieuwing en wat is de meerwaarde daarvan voor gezondheid van patiënten, kwaliteit van zorg en zorgkosten? Dat is niet het geval bij de masterclass op 12 maart, 16 april en 14 mei 2020 (in totaal drie dagdelen). Samen met collega’s Marius Buiting en Wim Schellekens geef ik die. In deze masterclass staat niet de inhoud van zorgvernieuwing centraal maar de beantwoording van vier Hoe-vragen:

• Hoe ontwerp ik een pilotproject?

• Hoe meet ik de meerwaarde ervan?

• Hoe verspreid ik een geslaagd pilotproject binnen de eigen regio naar andere, zorgaanbieders en naar andere groepen patiënten?

• Hoe kan VWS, een andere overheidsinstantie, een grote zorgverzekeraar of een beroepsvereniging het beste een geslaagde regionale implementatie nationaal opschalen?

Deze interprofessionele Masterclass is niet bedoeld om standaardkennis en-vaardigheden over te dragen. Die staat reeds in handboeken en komt aan de orde in HBO-universitaire opleidingen en in specifieke cursussen voor beginners. Ik ga ervan uit dat de Masterclass- deelnemers reeds over deze standaardkennis en -vaardigheden beschikken. In het bijgevoegde schema benoem ik deze. De nieuwe kennis die de Masterclass beoogt over te dragen, benoem ik in een aparte kolom.

Graag checken Marius, Wim en ik of die nieuwe kennis inderdaad nieuw is. We hebben zelf voldoende theoretische kennis en ervaringen uit het verleden. Als deelnemers reeds voldoende up-to-date kennis bezitten, geven wij les met de handen op de rug. Dan zijn wij gespreksleiders die de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemer faciliteren. Zijn er onderdelen nog niet bekend, dan komt het geven van colleges en instructies meer naar voren. Van elke deelnemer checken wij wat hij of zij al weet en kan, en wat de leerwensen zijn.

Wil je meer weten over de Masterclass? Klik dan hier, lees de brochure en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>