Masterclass Kwaliteit en Financiën van Zorg

Vroeger bevatte een begroting alleen gegevens over inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. In moderne zorgorganisaties is dat niet meer het enige. Die begroten ook het aantal verrichtingen, de doorlooptijden van zorgpaden, de tevredenheid van patiënten en cliënten alsmede de scores op kwaliteitsindicatoren. Dat gebeurt in zogeheten jaarplannen van clusters of divisies. En ieder kwartaal bekijkt de Raad van Bestuur of de divisieleiding de plannen realiseert.

Afdelingsjaarplan

Deelnemers aan de Masterclass Kwaliteit en Financiën van Zorg gaan op 23 januari 2014 de hele middag als oefening zo’n afdelingsjaarplan maken. Zij doen dat onder leiding van de Masterclass begeleiders Wim Schellekens, arts en oud-hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg en ondergetekende. Bovendien komen gastdocenten uit een instelling vertellen over hun ervaringen met dergelijke jaarplannen.

Andere thema’s

Die middag is er één uit de veertien donderdagmiddagen van 15.00 tot 19.00 uur waaruit deze Masterclass bestaat. Hij start op 12 september 2013 en eindigt op 5 juni 2014. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in vraag en aanbod van zorg, financiering en bekostiging, strategiebepaling op instellingsniveau, governance en raad van toezicht, zorgafspraken met zorgverzekeraars, prestatie-indicatoren, onderhandelen, leiding geven aan professionals en bezuinigingsoperaties.

Inschrijven

Deelnemers aan eerdere masterclass gaven aan deze Masterclass voor zowel inhoud als organisatie de rapportcijfers 8,5. Wil jij meer informatie of meedoen? Bekijk dan de brochure.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>