Masterclass Kwaliteit en financiën van zorg

In de masterclass Kwaliteit en Financiën van zorg die Oud hoofdinspecteur Wim Schellekens en ondergetekende starten op 6 november in Zeist, komt het selectief inkopen van zorg uitvoerig aan de orde. Ook andere actuele onderwerpen staan prominent op de agenda, zoals de vrije artsenkeuze, de nieuwe contracten met specialisten vanaf 2015 en de drie decentralisaties in de jeugd- en langdurige zorg. De cursus bestaat uit veertien middagen.

Selectief inkopen van zorg door zorgverzekeraars, dat staat te gebeuren per 1 januari 2015. Patiënten die naar een specialist willen zonder contract met hun verzekeraar, moeten de behandeling dan helemaal zelf betalen. Vroeger was dat 80% van het tarief. Voor kankerpatiënten wordt dat een levensgroot probleem. Zij (of hun huisartsen) shoppen vaak bij  vele ziekenhuizen en kiezen dan zelf de beste specialist die bij hun soort kanker past. Die hebben er geen behoefte aan, dat de zorgverzekeraar voor hen winkelt.

Selectief inkopen
Voor mensen met zeldzame chronische aandoeningen geldt dat ook. Zo kunnen mensen met Parkinson het beste terecht in het Radboud UMC te Nijmegen. Voor mensen met bijnieraandoeningen zijn weer vijf andere ziekenhuizen de beste. Vaak worden dergelijke patiënten behandeld én in een ziekenhuis in de buurt én in een gespecialiseerd ziekenhuis. Laten we daarom selectief inkopen beperken tot kortdurende behandelingen (zoals het plaatsen van een nieuwe heup). En daarnaast 80  procent vergoeden als patiënten toch naar een ander ziekenhuis willen dan waarvoor zij verzekerd zijn.

Argumenten
Mag Nederland ervan uitgaan, dat zorgverzekeraars aan hun verzekerden uitleggen waarom zij bepaalde ziekenhuizen uitsluiten? Gaan zij ook  de redenen daarvoor specificeren naar kwaliteitsargumenten en naar kostenargumenten? Inmiddels blijkt de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie akkoord met het selectief inkopen. De Consumentenbond is tegen.

Informatie en inschrijving
Wil je je inschrijven voor deze interessante masterclass of meer informatie hierover? Download dan hier de uitgebreide brochure.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>