Masterclass leidinggeven aan geïntegreerde zorg start 23 maart

23 maart 2017 start in Utrecht de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement voor leidinggevenden en (aankomend) bestuurders in de zorg. In de elfde editie van deze masterclass kan jij jouw inzicht, begrip en competenties vergroten in het managen van verandering: kwaliteit van zorg, in- en uitgaande geldstromen, kosten en van digitalisering.

Andere leerdoelen:

  • Je krijgt meer inzicht in actuele zorgonderwerpen die van invloed kunnen zijn op jouw organisatie, zoals: de selectieve contractering door zorgverzekeraars; de nieuwe positie van medisch specialisten in medisch-specialistisch bedrijven; de recente ontwikkeling van eerstelijn naar anderhalve lijn; de grote decentralisaties van de Jeugdwet, de Wmo en de Wet Langdurige zorg.
  • Je kunt afgewogen keuzes maken binnen je eigen organisatie bij de aanpak van actuele zorgthema’s. Daarnaast kun je beter anticiperen op toekomstige vraagstukken.
  • Je kunt een integraal jaarplan opstellen en weet hoe er verantwoord kan worden bezuinigd met behoud/verbetering van kwaliteit en veiligheid.
Focus

Deze masterclass heet ‘Geïntegreerd Zorgmanagement’. Het is hierbij de bedoeling om vanuit een goed opgebouwd strategisch beleid zes beleidscomponenten te integreren: het maken van werkafspraken en zorgpaden tussen verschillende professionals; het omgaan met patiënten als partners; het borgen van de kwaliteit van zorg; het digitaliseren van de zorgverlening; de betaling van de zorg en de governance en dienend leiderschap om deze vijf componenten bijeen te houden. Daarnaast slaat het woord Geïntegreerd op multidisciplinaire samenwerking, samenwerking met welzijnsteams, ketenzorg en anderhalfde lijnszorg. Deze masterclass is uitermate geschikt voor (aankomende) leidinggevenden die naast de zes genoemde componenten te maken hebben met integratievraagstukken met externe partijen.

Werkvorm

De masterclass bestaat uit een mix van (interactieve) kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden, eigen inbreng van de deelnemers en discussie. De praktische toepasbaarheid staat centraal. In het eerste college wordt (na een uitgebreide kennismaking) verteld wat de rode draad is van de elf bijeenkomsten. Hoofddocenten Guus Schrijvers en Wim Schellekens zorgen dat de colleges en de daarin behandelde theorie goed op elkaar aansluiten.

Actualiteit

Ieder college start met een actueel onderwerp. Deze casus is bedoeld om de bestaande kennis over het te behandelen thema te mobiliseren. De casus zijn afkomstig uit de massamedia, vakpers of uit de rijke adviespraktijk van de (gast)docent. Als deelnemer kun je ook zelf een casus uit je eigen werksfeer inbrengen.

Meer informatie

De masterclass bestaat uit elf middagbijeenkomsten over actuele vraagstukken uit de gezondheidszorg en duurt tot eind 2017. heb je interesse om deel te nemen? Klik dan hier voor het uitgebreide programma en de inschrijfinformatie. Heb je vragen? Of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact met mij op: mail@guusschrijvers.nl, telefoon: 06- 30074477.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>