Meer acute zorg voor hetzelfde geld

De vraag naar acute zorg neemt toe; de ziekenhuisbudgetten blijven gelijk. Hieronder acht suggesties om met hetzelfde geld meer acute zorg te bieden.

De vraag naar acute zorg neemt toe, terwijl ziekenhuizen de komende jaren goede zorg moeten bieden met gelijkblijvende budgetten. Daarom doe ik hieronder acht suggesties om met hetzelfde geld meer acute zorg te bieden.

  1. Verschuif eigen formatieplaatsen naar acute zorg. Over de periode 2011- 2016 daalde het aantal opnamen en verpleegdagen van ziekenhuizen. Een goede ontwikkeling: ziekenhuizen zijn er vooral voor acute zorg. Niet voor zorg die ook op de polikliniek of in de eerste lijn te verlenen is.

  2. Sluit een van twee SEH’s die dicht bij elkaar liggen. In grote steden komt het regelmatig voor dat twee SEH’s dicht bij elkaar liggen. Door de twee samen te voegen, kunnen alle acutezorg-professionals op één plek werken en is er op alle tijdstippen voldoende personeel.

  3. Coördineer de nachtdiensten van specialisten. Een voorbeeld: slechts in een van de Friese ziekenhuizen is ’s nachts een KNO-arts aanwezig. Dat functioneert goed. Verwijzers en ouders hebben vaak begrip hiervoor.

  4. Richt een acute-opnameafdeling (AOA) in. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen kent een AOA die als enige spoedpatiënten opneemt. De andere afdelingen hoeven dan geen onbezette bedden in reserve te houden. Hiermee kan het management geld vrijmaken voor uitbreiding van acute zorg.

  5. Richt een 24/7-apotheek in. Op menig ziekenhuislocatie bevinden zich twee apotheken: de politheek en de dienstenapotheek bij de huisartsenpost. De eerste draait vaak van 8.00 -17.00 uur. De tweede is van 17.00 tot 8.00 uur in bedrijf. Bedrijfseconomisch gezien ligt samenvoeging voor de hand.

  6. Benut de groei van de wijkverpleging ook voor acute zorg thuis. In de komende jaren kan het aantal wijkverpleegkundigen aanzienlijk groeien. Het ligt voor de hand dat zij zich ook gaan bekommeren om acute zorgvragen. Dan zou de druk op de SEH’s kunnen gaan afnemen.

  7. Gebruik kunstmatige intelligentie bij het inschatten van acute zorgbehoeften. Bij ernstige ongevallen wordt het letsel regelmatig te licht ingeschat. Computerondersteunde inschattingen kunnen dat voorkomen. Dan kunnen ambulances direct doorrijden naar een traumacentrum zonder tussenstop bij een plaatselijke SEH. Dat is sneller en goedkoper.

  8. Verhoog de kwaliteit van de meldingen van acute zorg door burgers. Nieuw-Zeeland voerde tien jaar geleden beleid om burgers beter op te leiden om meldingen te doen bij de meldkamer ambulancezorg. Dat leidde toen tot een reductie van tien procent van de zorgvraag.

Transformatiegeld

Deze acht suggesties van more-with-the-same beleid in de acute zorg zijn niet een-twee-drie te realiseren. Ik kijk hoopvol uit naar ziekenhuizen die een paar suggesties oppakken en tot goed voorbeeld uitwerken. Daarbij kan de recent voorgestelde transformatiepot van 425 miljoen euro steun bieden.

Congres

Op het 19e Nationale Spoedzorgcongres 8 november in Utrecht komen tal van voorbeelden en innovaties aan bod die de kwaliteit en efficiency van de acute zorg verbeteren. Ook de stijgende werkdruk, het personeelstekort en het nieuwe kwaliteitskader worden hier besproken. Wil je het congres over innovaties en actuele ontwikkelingen in de spoedzorg bijwonen? Klik dan hier.

Dit bericht is in aangepaste vorm ook gepubliceerd als blog in Zorgvisie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>