Met de palliatieve zorg komt het goed

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg heeft een advies uitgebracht voor de duurzame doorontwikkeling van de netwerken. Er is nog veel werk aan de winkel om te komen tot toegankelijke en beschikbare palliatieve zorg voor iedereen die dit wenst.

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg heeft onlangs een advies uitgebracht voor de duurzame doorontwikkeling van de netwerken palliatieve zorg. Uit de 49 aanbevelingen blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. ‘Dit advies is daarom geen eindpunt, maar een begin van een ontwikkeling om te komen tot toegankelijke en beschikbare palliatieve zorg voor iedereen die dit nodig heeft en wenst, ongeacht tijd of plaats’, aldus Janneke van Vliet, voorzitter van de denktank.

65 netwerken

Palliatieve zorg is voor iedereen bekend en makkelijk te vinden, dit is het eerste motto van het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg (NPZs) dat op donderdag 17 januari openbaar werd. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Ede van de Stichting Fibula. Dat is de koepel van de 65 NPZs, die gezamenlijk de gehele Nederlandse bevolking bedienen. Gemiddeld werkt een NPZ voor 265.000 inwoners, waarvan er jaarlijks ongeveer 2.300 overlijden. Elk netwerk heeft een parttime coördinator. VWS subsidieert de netwerken jaarlijks voor ruim 3,5 miljoen euro. Op 31 december 2021 eindigt deze regeling.

Aanbevelingen

Dit naderende einde bracht Fibula ertoe om de genoemde denktank in te stellen. Op de bijgevoegde foto overhandigt denktankvoorzitter Janneke van Vliet het rapport aan Fibula voorzitter Ton Ruikes. Komende week geeft laatstgenoemde het advies door aan Minister Hugo de Jonge. Bij elk motto reikt de denktank een serie aanbevelingen aan. Bij het eerste (zie hierboven) doet zij de suggestie voor een landelijk telefoonnummer en een website voor professionals en burgers. Daarop kunnen zij alles vinden over palliatieve zorg, zoals het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, andere professionele richtlijnen, handige adressen en ervaringen van nabestaanden en vrijwilligers.

Kwaliteit van leven en sterven

De denktank formuleerde nog drie andere motto’s: 2: Palliatieve zorg is er op tijd bij en kijkt vooruit. Tijdige herkenning van de palliatieve fase leidt tot zorg waarbij de kwaliteit van leven en sterven voorop staat. 3: Palliatieve zorg draait om mensen. Elke patiënt wordt geholpen door zorgverleners en vrijwilligers die niet alleen deskundig en bekwaam zijn, maar ook affiniteit hebben met de palliatieve zorg. De patiënt voert in samenspraak met zijn hoofdbehandelaar zelf de regie waardoor de zorg is afgestemd op zijn wensen, waarden en behoeften. Patiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben (niet minder) en de zorg die ze willen (niet meer).

Continu leren

Het laatste motto van de denktank is: palliatieve zorg leert van ervaringen. De aanbevelingen die daaruit voortvloeien vat ik hieronder kort samen in mijn eigen woorden. Alle netwerken gebruiken het genoemde kwaliteitskader. Zij beschikken over regionale publieksinformatie over palliatieve zorg. Ze zijn 24/7 bereikbaar voor zorgverleners en overdag bereikbaar voor patiënten en naasten. Ze hebben een cultuur van continu leren. Ze stemmen hun werkzaamheden af met andere zoals bijvoorbeeld voor oncologie, Parkinson of dementie. Er is een product palliatieve zorg dat kan worden ingekocht door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Meer subsidie noodzakelijk

Om deze aanbevelingen overal te realiseren vraagt de denktank om een verhoging van de genoemde 3,5 miljoen naar minstens 10 miljoen euro. Dat lijkt een grote stijging, maar is het niet. Want het bedrag is vergelijkbaar met de jaarlijkse kosten van een klein verpleeghuis, aldus een van de deelnemers op 17 januari. Grote lof kreeg de denktank toegezwaaid van patiënt met uitgezaaide borstkanker: Als VWS het advies van de denktank volgt, komt het wel goed met de palliatieve zorg in Nederland.

Ondergetekende opende op 17 januari de bijeenkomst over de theorie van netwerken toegepast op palliatieve zorg. Mijn Powerpointpresentatie vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>