Naar SEH? Eerst bellen. En dat werkt goed

Bijna tweederde (65%) van de bezoekers van een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis in Kopenhagen heeft vooraf het nummer 1813 gebeld. Dat nummer is beschikbaar  voor urgente, niet-levensbedreigende hulp. Is levensbedreiging wel aan de orde, dan bellen burgers het algemene noodnummer 112.  In de Nederlandse context betekent dit dat huisartsenposten gebeld worden en een afspraak kunnen aanbieden op de SEH. Guus Schrijvers licht toe.

Inzage in medisch dossier

Wie 1813 belt, krijgt het verzoek het burgerservicenummer van de  patiënt in te toetsen en toestemming te verlenen om het dossier in te zien.  Deze informatie deden RAVU-bestuurder Jack Versluis en ondergetekende onlangs op tijdens een bezoek aan Kopenhagen.  Wij spraken daar met de leiding van het genoemde coördinatiecentrum en vertoefden anderhalf uur in de meldkamer. Het bezoek vond plaats ter voorbereiding van het 20ste congres  over recente ontwikkelingen in de acute zorg in Nederland en elders. Op dat congres op 6 november zijn Erik Jylling, oud-anesthesist en medebedenker van 1813, en Versluis plenaire sprekers.  

Wat doen die triagisten?

De 1813-triagisten vragen de melder uit over de zorgvraag. Zij doen dat op een manier die vergelijkbaar is met die van hun collega’s op een Nederlandse huisartsenpost. Zo hebben zij een vergelijkbaar uitvraagprotocol en handelingskader. Daar boven op kunnen zij een afspraak arrangeren op een SEH. Indien er toch sprake is van een levensbedreigende gezondheidsklacht kunnen de triagisten alsnog een ambulance inzetten. De 1813-triagisten zijn HBO-verpleegkundigen die zelfstandig kunnen handelen. Bij twijfel zijn in de meldkamer huisartsen, kinderarts, cardioloog en psychiater aanwezig.  Die kunnen dan het gesprek overnemen.

Wat was het effect van 1813?

Op 1 januari 2014 ging het 1813-nummer 24 x 7 van start. Het regiobestuur van Kopenhagen  zag het als oplossing voor een urgent probleem: de lange wachttijden voordat een telefoon werd opgenomen door een huisarts of SEH en de wachttijden van vele uren op de SEH. Uit statistieken blijkt dat beide wachttijden sedert de invoering van 1813 enorm zijn afgenomen.  Wie per se naar een specifieke SEH in de buurt wil, krijgt zijn verzoek gehonoreerd. Wie zo snel mogelijk aan de  beurt wil zijn, kan een afspraak krijgen bij een SEH die mogelijk wat verder weg gelegen is in Kopenhagen.

Wat vindt de bevolking? 

Negentig procent van de bellers en van de professionals zijn nu -na enkele jaren-  heel tevreden over de afhandeling door de 1813-triagist. Denemarken kent vijf gezondheidszorgregio’s. Alleen in de regio Kopenhagen bestaat een 1813-nummer.  Twee van de andere vier regio’s zijn van plan de systematiek en inrichting van 1813 over te nemen.

Uitproberen in de vier grote steden

Het Kopenhaagse model zie ik graag ingevoerd in de vier grote steden van Nederland.  Te verwachten is dat hierdoor de toegang tot de acute zorg beter wordt,  de kwaliteit  ervan omhoog gaat en  overbelasting van professionals tegengaat. Het Kopenhaagse model toonde dit aan. Op het congres de Juiste Spoedzorg op de Juiste Plek op 6 november presenteert  de hierboven genoemde Erik Jylling dit model en beantwoordt hij vragen daarover. Voertaal is Engels.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>