Nederland in top drie hoogste administratieve kosten ziekenhuizen

Het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Health Affairs heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de administratieve kosten van ziekenhuizen in acht landen. Conclusie: in de VS zijn de kosten het hoogst: 25,3 %. Daarna volgen Nederland (19,8 %) en Engeland (15,5%). De administratieve ziekenhuiskosten in Schotland (11,6%) en Canada (12,4%) zijn het laagst. Het gaat hier om cijfers uit 2010.

Het onderzoek suggereert dat het verminderen van de administratieve lasten in de Verenigde Staten het best tot stand kan worden gebracht door het invoeren van een eenvoudigere, minder marktgeoriƫnteerde betalingsmethode.

Meer standaardisatie
Een van de oorzaken van de hoge administratieve kosten in Nederland is volgens het onderzoek dat ziekenhuizen met verschillende partijen moeten onderhandelen over de tarieven. Bovendien verschillen de administratieve eisen die verzekeraars stellen rond het declareren en het vastleggen van gegevens. Als de verzekeraars de software en de informatie die ze willen van de ziekenhuizen zouden standaardiseren, dan zouden de administratie lasten dus kunnen dalen. Ook de gedetailleerde regelgeving wordt gezien als mogelijke oorzaak van de hoge administratieve lasten.

Kosten-batenanalyse
Hogere administratieve kosten levert in de VS geen betere zorg op. Ook leveren de hogere administratieve kosten elders geen besparing op (bijvoorbeeld minder verspilling). Integendeel: de landen met de hoogste administratieve ziekenhuiskosten hebben vaak ook de hoogste totale ziekenhuiskosten. Volgens de onderzoekers moeten landen zich goed afvragen of de voordelen van marktgerichte hervormingen wel opwegen tegen de toenemende administratieve kosten.

Download hier het artikel: A Comparison Of Hospital Administrative Costs In Eight Nations.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>