Nieuw kwaliteitskader langdurige zorg stelt lerende organisatie centraal

Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg gaat over de zorg van cliënten die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg en ondersteuning op basis van de WLZ.

Begin dit jaar publiceerde het Zorginstituut Nederland een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg: Samen leren en verbeteren. Het kader gaat over de zorg en ondersteuning van cliënten die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg. Hieronder valt ook de langdurige zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperkingen en lichamelijke beperkingen.

Uitgangspunten

Het kader formuleert tien uitgangspunten, waarvan er twee nieuw zijn in de langdurige zorg:

  1. De nadruk ligt op leren als basis voor kwaliteitsverbetering;
  2. De focus hierbij ligt op samen leren: zowel intern met cliënten, naasten en zorgverleners als extern met andere zorgorganisaties, ouderenbonden, zorgcoöperaties en zorgkantoren.
Richtsnoer

De auteurs van het kader werken deze punten uit in concrete voorstellen voor beleid binnen instellingen. De inspectie en de Nederlandse Zorg Autoriteit gaan het als richtsnoer gebruiken voor hun eigen beleid. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Congres

Het kwaliteitskader langdurige zorg is een van de hoofdonderwerpen op een congres over kwaliteit en bekostiging van langdurige zorg op 15 maart 2018 in Utrecht. Zoals de titel van het congres al doet vermoeden, is het andere hoofdonderwerp de bekostiging van de 24 uurs zorg.

Rugzakjes

Hierbij gaat het niet alleen om de vraag hoeveel geld er nodig is om kwalitatief en kwantitatief te voldoen aan de vraag naar deze zorg. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of de bestaande bekostiging gehandhaafd blijft op basis van rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor. Of gaat de langdurige zorg misschien betaald worden via rugzakjes van cliënten?

Productieafspraken

Ten derde komt de betaaltitel aan de orde: blijft die alleen op basis van productieafspraken over opnamen en verpleegdagen? Of gaat ook de mate waarin een instelling slaagt om een lerende organisatie te worden meespelen?

Binnenkort vind je op deze website meer informatie en een uitgebreide brochure over het congres over kwaliteit en bekostiging van de langdurige zorg op 15 maart 2018. Save the date!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>