Nieuw-Zeelandse huisartsen tegen abonnementstarief

De Nieuw-Zeelandse huisartsen lijken op die in Nederland. Circa de helft van hun inkomen komt binnen via een abonnementstarief en de andere helft via verrichtingen en speciale toeslagen voor de zorg aan mensen met twee of meer chronische aandoeningen. Dat is het Care Plustarief, waaruit deze laatste groep circa zes extra consulten per jaar krijgt voor rekening van de overheid. Nieuw-Zeelanders betalen per consult 25 dollar ( circa 16 euro) uit eigen zak aan hun huisarts.

Dat bleek zaterdag 29 november uit de reacties op een lezing die ondergetekende hield in hoofdstad Wellington aldaar. Die vond plaats op de jaarlijkse nationale bijeenkomst van huisartsen in Nieuw Zeeland. De Nieuw-Zeelandse huisartsen hadden de gelegenheid aangegrepen om zes internationale sprekers uit te nodigen om hun verhaal te doen.

Populatiegebonden bekostiging
Mijn voordracht ging over het Cappuccinomodel. Daarin krijgt het abonnementstarief, ofwel de populatiegebonden bekostiging, een belangrijke plaats. In het verleden is het abonnementstarief in Nieuw Zeeland achtergebleven bij de kostenontwikkeling. Daarom vertrouwen zij dat tarief niet. Vanwege hun slechte ervaringen wezen zij versterking van het abonnementstarief in het Cappuccinomodel af.

Ketenzorg
Nieuw-Zeelandse huisartsen verdienen aanmerkelijk minder dan specialisten. Daarom kiezen vele medische studenten voor dat laatste beroep. Het huisartsenbestand in Nieuw Zeeland vergrijst daardoor. De Nieuw-Zeelandse huisartsenvereniging omarmt de ketenzorg. ‘We are in the heart of integrated care.’ Die leus stond centraal in Wellington. Wil je meer weten over het Cappuccinomodel? Klik dan hier. Mijn nieuwe boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel is zowel online te koop als in de boekhandel.

Reacties uitgeschakeld voor Nieuw-Zeelandse huisartsen tegen abonnementstarief