Nieuwjaar, nieuwe partijprogramma’s, nieuwe politiek?

Van de traditionele politieke partijen hebben de meesten een (concept)partijprogramma geschreven. Wij tellen er nu 12. Sommigen zijn nog in concept, een aantal ontbreekt en een aantal moet misschien nog verschijnen. De redactie van deze nieuwsbrief heeft er voor gekozen om de reeds gepubliceerde programma’s op het onderwerp Zorg onder de loep de nemen. Dit zal themagewijs in een tiental bijdragen de komende maanden plaatsvinden onder de rubriek “de verkiezingsprogramma’s en de zorg”. In deze nieuwsbrief wordt het spits afgebeten door Pieter Vos op het thema marktwerking en samenwerking (Deel 1)  en door Paul van der Velpen op het thema preventie (Deel 2). Aan het slot van de reeks (maart)  zal de redactie bezien of er door alle voorstellen heen daadwerkelijk perspectief geboden is op de basale vragen rond schaarste: (1) waardoor sluiten aanbod en vraag beter op elkaar aan? (2) is er daadwerkelijk sprake van een oplossingsrichting in het temperen van de kosten? en (3) last but not least: zijn er voorstellen die (relatief) minder zorgmedewerkers benodigen? Het is natuurlijk mogelijk dat de antwoorden niet gegeven kunnen worden.

De meest actuele (concept)partijprogramma’s kun je op de websites van de desbetreffende politieke partijen eenvoudig vinden. Dit geldt voor: CDACUD’66GLNLBeterPartij voor de Dieren50+PvdASGPSPVVDDenk

Naast deze tijdelijke nieuwe rubriek zult u telkens weer drie of vier artikelen aantreffen zoals u gewend bent in de nieuwsbrief Zorg en Innovatie.

Wij wensen u veel leesplezier,

De redactie,

Robert Mouton en Guus Schrijvers

Eén reactie op “Nieuwjaar, nieuwe partijprogramma’s, nieuwe politiek?”

  1. Mooie aankondiging; ben nieuwsgierig. “Vroeger” nam ik de programma’s door om na te gaan of en hoe de partijen aandacht gaven aan beleid voor mensen met een lichamelijke handicap. Nu ben ik meer gericht op mensen met dementie en daarbij vooral het wonen (langer thuiswonen – verpleeghuizen) maar vooral de “woontussenvoorzieningen”. Vaak onvoldoende bekend maar deze zorgen er wel voor dat ouderen en mensen met dementie langer in of in de buurt van eigen buurt-wijk-dorp kunnen blijven wonen.
    verder zier ik ook wel mensen die oplossingen vinden in het fragmentarisch stelsel WlZ – WzV – WMO. Elk stelsel heeft zijn voor- en nadeel (een open deur :-). Stelselwijzigingen op korte termijn is ook van het ene stelsel naar het andere hollen. Misschien toch al een voorzet in een artikel over het Deense of Scandinavische model (ZW of NO) ? Met daarbij wat kan het Deense model oplossen wat in het Nederlandse stelsel de tekortkomingen zijn? Jeroen Singelenberg (toen nog SEV) schreef er in 2000 (?) al een artikel over !

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>