Onafhankelijke casemanagers wenselijk voor gehele langdurige zorg

Een onafhankelijke casemanagers is ook wenselijk bij meervoudig beperkte kinderen, mensen met verstandelijke beperkingen en ernstige psychiatrische patiënten.

Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer vastgesteld dat aanvragen voor de Wet langdurige Zorg die zijn voorbereid met steun van een wijkverpleegkundige, beter zijn opgesteld en minder worden afgewezen. Ook al zijn die wijkverpleegkundigen aangesteld buiten de Wet Langdurige Zorg en worden zij betaald uit de Zorgverzekeringswet. Ik schreef hierover eerder een bericht.

Eén leef- en zorgplan

Kortgeleden las ik een pleidooi van Robbert Huijsman van Vilans en collega’s voor onafhankelijke casemanagers in de zorg aan mensen met dementie. Hierin staat: ‘Professionals uit alle domeinen moeten samen de persoonsgerichte en integrale zorg voor cliënt en mantelzorger vormgeven, in één leef- en zorgplan. In samenspraak met de persoon met dementie, maar die kan door afnemende vermogens niet zelf de regie op integratie voeren. Eén plan voor het hele huishouden ontzorgt ook de mantelzorgers. Dat plan is bij voorkeur digitaal’.

Luisterend oor en aanspreekpunt

De Alzheimer Stichting ondersteunt het pleidooi van onafhankelijke casemanagers. Op haar website schrijft deze stichting: ‘Casemanagers zijn steun en toeverlaat. Zij staan naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij: Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn; Het regelen van zorg; Het bieden van emotionele begeleiding. Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Zij/hij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs, en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. Een casemanager noemt men ook wel een dementieconsulent, trajectbegeleider of persoonlijk begeleider.’

Verbreding casemanagers

Op een studiedag in Utrecht op 13 juni komt de afstemming van de langdurige zorg uit vier verschillende wetten (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet) uitvoerig aan de orde. Wij verbreden dan het vraagstuk van de onafhankelijke casemanager bij kwetsbare mensen met dementie. Want de aanwezigheid van onafhankelijke casemanagers is ook wenselijk bij de zorg en begeleiding van kinderen met meervoudige beperkingen, mensen met verstandelijke beperkingen en personen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Wil jij deelnemen aan dit congres en meedenken over de invoering van casemanagers in de langdurige zorg? Kijk dan voor meer informatie op de speciale webpagina van de Guus Schrijvers Academie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>