Open brief aan minister over kwaliteit ziekenhuizen heeft effect

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) willen gezondheidsorganisaties worden. Krijgt de electieve zorg hierbij voldoende prioriteit?

Veertien dagen geleden publiceerden Wim Schellekens en ondergetekende een open brief aan Minister Bruno Bruins. Daarin pleitten wij om de kwaliteitsverschillen te verkleinen met behulp van programma’s’ van vergelijkbare ziekenhuizen waarvoor instellingen (zonder dwang) van bovenaf kunnen intekenen. Dit is voor ons een voorbeeld van een faciliterende, dienstbare overheid. Dergelijke programma’s waren in Nederland al eerder succesvol.

Substitutieprogramma

Ook de regering Obama faciliteerde ziekenhuizen via het kwaliteitsprogramma meaningful use. Zij faciliteerde ziekenhuizen en eerste lijn verder door ervoor te zorgen dat zij Affordable Care Organizations konden oprichten.

Kwaliteitsverschillen verkleinen

De genoemde voorbeelden betekenen niet dat wij de oude Nederlandse programma’s opnieuw willen invoeren of de Amerikaanse aanpak beogen. Nee, het gaat erom dat een programmatische aanpak ter verkleining van kwaliteitsverschillen nodig is.

Gefaseerde aanpak

In zo’n aanpak krijgen ziekenhuizen in shifts een programma aangeboden. De eerste shift omvat bijvoorbeeld een derde van de ziekenhuizen en de tweede en derde ook. De tweede shift leert van de eerste. Wie ook de derde shift mist, krijgt het zwaar. Zorgverzekeraars en inspectie gaan dan vragen waarom men niet meedoet.

Gesprek minister

De open brief leidde tot vele positieve reacties van collega’s. Waarvoor dank. De brief werd ook volop gedeeld via social media. En vakbladen besteedden ook aandacht aan ons initiatief. Minister Bruins nodigde ons beiden uit voor een gesprek. Dat vindt in juli plaats. En tal van koepelorganisaties willen ook met ons praten. Ook daar gaan we graag op in. Wordt vervolgd dus!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>