Oproep om voorstellen in te dienen voor een voordracht op het 22ste Nationale Spoedzorgcongres op 26 november 2021 in stadion Galgenwaard te Utrecht.

Oproep aan:

 • Alle professionals, projectleiders, patiëntvertegenwoordigers en adviseurs in de acute zorg
 • Alle beleidsmedewerkers bij RAV’s, Roaz’en en GHOR’ instanties, veiligheidsregio’s of bij nationale overheidsinstanties zoals VWS, ZiNL , NZA en bij zorgverzekeraars,
 • Alle beginnende en ervaren onderzoekers, pas gestarte promovendi en pas gepromoveerden
 • Alle oud-deelnemers aan het Nationale Spoedzorgcongres en alle anderen die zich betrokken voelen bij de acute zorg

1. Wil jij jouw kennis of ervaringen over acute zorg delen door middel van een voordracht over:

 • Een project dat je hebt gestart of (bijna) afgerond?
 • Een regiobeeld of visie die je samen met collega’s of mede werkers hebt opgesteld?
 • Een verandering in de structuur van jouw regionaal samenwerkingsverband?
 • Een evaluatie-onderzoek of een afstudeerscriptie?
 • Een nieuwer richtlijn die je (samen met anderen) hebt ontwikkeld of geïmplementeerd?
 • Een andere vorm of harmonisatie van triage bij huisarsenposten, ambulance meldkamers, SEHs of crisisdiensten ggz?
 • Een verbetering of innovatie in de telecommunicatie binnen de spoedzorgketen?
 • Een nieuw software applicatie, een app dus, voor de ondersteuning van beslissingen door patiënten, professionals of beleidsmakers?
 • Een andere uiting van acute-zorgbetrokkenheid waar je trots op bent, bijvoorbeeld een ego-document, een documentaire of een boek?

2. Gaat jouw voordracht over één of meerdere van de volgende actuele thema’s in de acute zorg

 • Verbeteringen in bereikbaarheid/beschikbaarheid/vindbaarheid van acute zorg?
 • De implementatie van de Kwaliteitsstandaard spoedzorgketen?
 • Het inrichten van een regionaal coördinatie centrum van de spoedzorg?
 • De acute zorg in de VVT-sector (verpleging, verzorging en thuiszorg)?
 • Een verandering in de opzet, takenpakket, functieverdeling binnen en rond de Spoedeisende Hulpafdelingen, crisisdiensten van de ggz en de huisartsenposten
 • Initiatieven om de arbeidssatisfactie van spoedzorgprofessionals te borgen en zo mogelijk te verhogen en de uitstroom te verlagen
 • Initiatieven of projecten die de registratielast in de acute zorg verlagen?

3. Duurt jouw voordracht naar schatting:

 • Tien minuten (= een flitspresentatie over bijvoorbeeld een locale ontwikkeling, een afstudeerscriptieof een pas gestart onderzoek of project)?
 • Twintig minuten (= een presentatie die een overzicht biedt van een of meer nationale ontwikkelingen; meerdere locaties of regio’s betreft; of onderzoeksresultaten bevat met grote maatschappelijke relevantie?
 • Geen tijdsbeslag. Ik zie graag mijn voordracht vermeld op de congreswebsite door middel van een vlog ondersteund met een Power Point presentatie.

Stuur dan een mail naar secretariaat@guussschrijvers.nlmet daarin aangegeven:

 • De aard van je voordracht (zie vraag 1)
 • Het thema (zie vraag 2)
 • De duur in minuten (zie vraag 3)
 • Je naam, functie, locatie of regio waar je werkt
 • Een link naar een website met meer informatie over je voordracht. Stuur geen bijlagen mee.

Nog enkele praktische punten

 • Stuur je aanmelding in vòòr 15 mei 2021 naarsecretariaat@guussschrijvers.nl
 • Wil je tussentijds overleggen of je iets aanmeldt, neem dan contact op met mail@guusschrijvers.nl
 • Als jij je aanmeldt, noteer dan alvast in je agenda de congresdatum van 26 november 2021
 • Je verneemt eind juni, of de congrescommissie jouw aanbieding heeft geaccepteerd.
 • Als je aanbod wordt geaccepteerd, ontvangt je geen vergoeding maar betaal je een gereduceerd tarief voor het congres. Uiteraard ben je de hele dag welkom.
 • Stuur deze oproep gerust door!

De congrescommissie bestaat uit;

Arold Reusken, Hoofd van het bureau van het Landelijk Netwerk Acute Zorg

Jack Versluis, Bestuurder RAV Utrecht

Guus Schrijvers, Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht

Petra Schimmel, Congres organisator

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>