Overvraagd, emotioneel uitgeput, niet gehoord en zelfs belaagd. Een onderzoek naar de werkdruk op de SEH:

De resultaten van de smeting van het project psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de spoedeisende hulp in 2017 logen er niet om: SEH-medewerkers hebben het zwaar. Het doel van de deelnemende SEH’s? Met gerichte maatregelen en interventies de PSA verminderen om daarmee gezonder te kunnen werken op de SEH. Econoom Marc Spoek, Manager Gezond werken in de Zorg bij de Stichting IZZ bespreekt in twee berichten methoden en resultaten van de meting. Die eerste komt hieronder aan bod. 

Negentien SEH’s deden mee

Het onderzoek psychosociale arbeidsbelasting op de SEH werd uitgevoerd door Universiteit Leiden in opdracht van Stichting IZZ en negentien deelnemende SEH’s. Gedurende 3 jaar lang (van 2016 tot en met 2019) zijn de SEH’s intensief gevolgd. Met enquêtes en interviews onder verpleegkundigen, artsen en leidinggevenden op de SEH’s.

In 2017 hadden slecht enkele SEH’s aandacht voor PSA. Er was een tekort aan personeel, er werden geen pauzes gehouden en de sociale steun was bij veel ziekenhuizen minimaal. Dit had als gevolg dat de werkdruk verder opliep en veel medewerkers te maken hadden met emotioneel belastende situaties.

Meer dan honderd verbeteracties

In de onderzoeksperiode namen de deelnemende ziekenhuizen meer dan honderd voorbereidende acties (bijvoorbeeld opstart werkgroep, bijhouden patiëntenstromen, verder onderzoek naar bepaalde knelpunten) en zijn er 250 interventies gedaan (bijvoorbeeld aannemen meer personeel, instellen bedrijfsopvang, invoeren zelfroosteren).

Eindmeting eind 2019

De eindmeting is uitgevoerd in de zomer van 2019. Drie jaar onderzoek heeft veel inzichten gegeven. Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Welke interventies hebben gewerkt? En waarom werkt het op de ene locatie wel en bij een ander ziekenhuis niet? Op woensdag 19 november tijdens het congres Acute Zorg gaan wij hier met u over in gesprek en wordt duidelijk wat werkt en wat niet.

Congresagenda

Op 19 november vindt het 21ste nationale, acute zorgcongres  Acute zorg voor, tijdens en na corona van de Guus Schrijvers Academie plaats. Daar krijgt de hier besproken studie uitgebreid aandacht.  Wil je in één dag op de hoogte raken van vele recente ontwikkelingen in de acute zorg? Wil je ervaringen delen en nieuwe kennis(sen) opdoen?  Klik dan op de aangegeven link, lees de brochure en meld je aan. 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>