Patiënt dupe van huisartsenactie ‘Het Roer Moet Om’

Huisarts Joyce schrijft incontinentie-materiaal voor aan patiënt Ineke. Zij zet op het recept de letters MN. Die staan voor Medische Noodzaak. Vroeger moest Joyce een vragenlijst invullen om die noodzaak aan te tonen. Bijvoorbeeld over de aard van de klachten en het soort incontinentie. Dankzij de huisartsenactie Het Roer Moet Om hoeft deze bureaucratie niet meer. De letters ‘MN’ volstaan.

Medische noodzaak

So far so good. Ineke gaat met haar recept naar de apotheek en spreekt daar assistente José. Die mag het incontinentiemateriaal alleen afleveren, als medische noodzaak is aangetoond aan de hand van de vragenlijst die de huisarts niet meer hoeft in te vullen. José gaat bellen met huisarts Joyce om te achterhalen wat die MN precies inhoudt. Na lang wachten in de apotheek krijgt patiënt Ineke te horen dat huisarts Joyce niet bereikbaar is. Assistente José verzoekt Ineke om vooralsnog het incontinentie-materiaal zelf te betalen. Als de huisarts de letters MN heeft toegelicht, zal de apotheek haar het geld terugbetalen.

Actie noodzakelijk

Vergelijkbare casussen kwamen breed aan de orde tijdens een overleg van vertegenwoordigers van Fries patiëntenverenigingen en cliëntenraden met inkopers van De Friesland Zorgverzekeraar donderdag 17 maart te Heerenveen. Hierbij gold bovengenoemd gedoe over incontinentiemateriaal als voorbeeld voor alle hulpmiddelen die huisartsen voorschrijven en via apothekers laten leveren. Zorgverzekeraars zelf kunnen weinig doen tegen deze NZA-regelgeving. Dat kunnen wel Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Pharmacie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>