Een pgb van 220.000 euro bespaart toch zorgkosten

In Nederland wonen zeventien mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget van 220.000 euro. Veel geld, maar toch minder dan de alternatieve mogelijkheden.

In Nederland wonen zeventien mensen zelfstandig met een Persoonlijk Assistentie Budget van bijna 220.000 euro. Dit is een variant van het persoonsgebonden budget (pgb). 220.000 euro is veel geld, maar levert toch een flinke besparing op ten opzichte van alternatieve mogelijkheden.

Continue zorg

De aandoening van deze patiënten is zo ernstig, dat er continu een ander persoon in de zelfde kamer moet zijn. Deze een-op-een verhouding komt ook voor bij ernstige intensive care patiënten. Er mag niets misgaan met de complexe ondersteunende apparatuur, met de eigen ademhaling of met de stroomvoorziening. Vandaar die continue aanwezigheid van een geschoolde verzorgende met apparatuur kennis. Deze patiënten zijn bij kennis, kunnen goed nadenken en runnen zelf hun pgb-bedrijf. Dat telt vaak tussen de 20 en 30 assistenten die elkaar steeds aflossen. Het is deze groep patiënten niet toegestaan een bureau in te huren dat de pgb’s regelt.

Besparing

Na interventie van Staatssecretaris Van Rijn krijgen zij sinds drie jaar een Persoonlijk Assistentie Budget, dat gebaseerd is op 25 euro per uur. Dat is per dag 600 euro en per jaar dus bijna 220.000 euro. Dit is veel geld. Maar een verblijf op een intensive care van een ziekenhuis is al gauw 1.000 euro per dag. Kortom, deze regeling bespaart de samenleving geld, want alternatieven zijn nog duurder.

In Nederland wonen zeventien mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget van 220.000 euro. Veel geld, maar toch minder dan de alternatieve mogelijkheden.
Spierziekte

Dick Cochius (1968) heeft een ernstige spierziekte. Hij is bijna volledig verlamd en bestuurt zijn elektronische rolstoel met zijn lip. Hij communiceert via een laptop met zijn pink waar nog wat beweging in zit. Ondanks zijn beperkingen is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij coach van het Nederlands elektronische-rolstoel hockeyteam. Ook is hij bestuurslid van de supportersvereniging Vitesse. Verder is hij al jaren actief binnen Spierziekten Nederland.

Eigen alternatief

Cochius regelt zijn eigen zorg via bovengenoemd Persoonlijk Assistentie Budget. Toen Dick nog niet daarover beschikte, verbleef hij voor 350.000 euro per jaar in een Focuswoning. De Stichting Focus Woningen kon evenwel zijn zorg niet regelen. Die was te ingewikkeld. Cochius bedacht een eigen alternatief dat een forse besparing opleverde. Het Zorginstituut onderzocht het alternatief en keurde het goed. Aanvankelijk verwachtte het Zorginstituut dat 400 personen zouden deelnemen aan zo’n budget als Dick heeft. Het zijn er thans zeventien. Want voor velen patiënten is het te zwaar om 20 tot 30 mensen aan te sturen.

PGB-congres

Al deze informatie pikte ondergetekende op uit een gesprek met Spierziekten Nederland directeur Marcel Timmen. Ook raadpleegde ik de website van Per Saldo over dit budget. Timmen en Cochius treden samen op tijdens het nationale pgb congres op 30 maart te Utrecht. Timmen interviewt Cochius over zijn kwaliteit van leven en over diens kostenbesparing. Tijdens het gehele congres komen deze twee elementen plus andere aspecten aan de orde in vier vragen:

  1. Bevordert een pgb de kwaliteit van leven van een budgethouder?
  2. Is het pgb een besparing ten opzichte van zorg in natura?
  3. Is het pgb fraudebestendig te organiseren?
  4. Is het pgb eenvoudig te organiseren?
Interactie

Het congres is interessant is voor medewerkers van gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Van hen wordt tijdens het congres veel interactie verwacht die moet leiden tot voorstellen voor de komende jaren voor een patiëntvriendelijk, goedkoop en fraudebestendig pgb. Komt allen naar dit congres. Je kan je hier inschrijven.

Eén reactie op “Een pgb van 220.000 euro bespaart toch zorgkosten”

  1. Alda Weurding

    Als dit bewezen kan worden dat je met genoemd bedrag thuis goedkoper zorg kan krijgen, waarom wordt er dan moeilijk gedaan over mensen langer thuis verzorgen? Mijn echtgenoot is dementerend met daarnaast ook vasculaire Parkinsonisme. Heeft jarenlang deelgenomen aan dagopvang maar dit gaat niet meer. Heeft ook lichamelijke klachten en kwam na dagopvang sterk overprikkeld thuis met alle gevolgen vandien. Hij is gelukkig thuis, voor zover dat nog mogelijk is, maar zeker tevreden in zijn eigen vertrouwde omgeving met de noodzakelijke zorg. Indicatie door CIZ, 24 uur zorg, begeleiding en toezicht met een profiel van ZZP5VV, 3 uur per dag/etmaal. Door de overheid wordt gesteld dat mensen langer thuis moeten kunnen blijven woen. Hoe realiseer je dat met een indicatie van 24 uur per etmaal en het ontvangen van een budget van 3 uur per etmaal? Goed geregeld??? Helemaal niet dus. Wat doen we met deze fout in de wet en regelgeving? Wie doet hier iets mee???

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>