Pilot Samenwerking Ouder- en Kindteams met huisartsen

In Amsterdam is onlangs de pilot ‘Ouder- en Kindteams verbonden met huisartsen’ afgerond. Is het gelukt om kinderen en jongeren met psychische en psychosociale klachten vroegtijdig op te sporen en beter te helpen?

In Amsterdam is onlangs de pilot ‘Ouder- en Kindteams verbonden met huisartsen’ afgerond. De pilot richtte zich vooral op kinderen en jongeren met psychische en psychosociale klachten. Is het gelukt om hen vroegtijdig op te sporen en beter te helpen?

Meer samenwerking

Gedurende 11 maanden kregen ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in een aantal Amsterdamse wijken meer ruimte en tijd voor direct contact met de huisartsenpraktijken. Zij werkten samen met de jeugdgezondheidszorg binnen hun team. 100 huisartsen deden mee aan de pilot. 90% daarvan werkten actief samen met de kinder- en jeugdteams. De actieve huisartsen deden samen 200 aanmeldingen bij de Ouder- en Kindteams; los van de vele contacten, korte vragen of consultatie.

Resultaten pilot

Door het samenbrengen van de verschillende specialismen uit het Ouder- en Kindteam en de huisarts bleek dat de problematiek van gezinnen meer integraal in beeld gebracht werd en kon sneller passende hulp geregeld worden. Deze gezinnen waren voorheen nog niet in beeld bij de Ouder- en Kindteams. Daarnaast verwezen huisartsen minder vaak naar specialistische jeugdhulp dan in de rest van de stad. Verder is men over en weer beter op de hoogte wat de ander te bieden heeft in de gezamenlijke zorg aan gezinnen.

Kinderen en gezinnen

Worden gezinnen beter geholpen door de intensieve samenwerking? Worden problemen sneller opgelost of beter beheersbaar? Met deze vragen in het achterhoofd zijn acht gezinnen uit de pilot geïnterviewd. Uit deze interviews blijkt dat ook zij de samenwerking positief waarderen.

Vervolg

In haar plannen voor 2018 heeft de gemeente Amsterdam aan alle Ouder- en Kindteams in de stad gevraagd om de samenwerking verder vorm te geven zoals tijdens de pilot. Daarbij gaf zij aan dat de intensieve samenwerking vooral van belang is in achterstandsgebieden.

Congres Eerstelijnszorg en Wijkteams

Genoemde pilot in Amsterdam wordt uitgebreid besproken tijdens een workshop op het congres ‘Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams’ op 4 oktober 2018 in Utrecht. Nadruk op dit congres zal vooral liggen op wat we kunnen leren van allerlei goede voorbeelden rond samenwerking en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Meer informatie? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.

Eén reactie op “Pilot Samenwerking Ouder- en Kindteams met huisartsen”

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>