Plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen compleet

Eind september komen de producten uit het plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen met alle bijbehorende tools en instrumenten volledig beschikbaar. De handreiking bestaat uit zes stappen om de zorg voor kwetsbare ouderen in de praktijk vorm te geven. Deze is al begin juni openbaar gemaakt. Eind september komt het bijbehorende instrumentarium beschikbaar, zoals een gereedschapskist met daarin een rekentool en een gesprekshandleiding voor partijen die in de regio stappen willen maken om de zorg en dienstverlening aan kwetsbare ouderen integraal vorm te geven.

Via een infographic, een ander nieuw instrument, kan op wijkniveau, stapsgewijs ingevuld worden wie wat zou moeten doen om integrale zorg en dienstverlening vorm te geven.

Tenslotte komt er een matrix beschikbaar met goede voorbeelden hoe elders in den lande de organisatie van integrale zorgverlening wordt vormgegeven en bekostigd.

Met handreiking en bijbehorende instrumenten ontstaat zo een compleet pakket, waarmee zorg en dienstverlening zowel op regio – als op wijkniveau een flinke impuls kan krijgen.

Alle instrumenten worden gepresenteerd op de studiedag ouderenzorg in de eerstelijn op 3 oktober a.s. In een aparte workshop worden niet alleen alle nieuwe instrumenten gepresenteerd; er wordt ook mee proefgedraaid. Ook het volledige plan van aanpak wordt daar gepresenteerd. Informatie over de studiedag vind je hier.

Lees de brochure op www.guusschrijversacademie.nl en meld je aan. Velen gingen jou reeds voor.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>