Populatiegebonden bekostiging op Integrated Care Congres Berlijn

Betaling per verrichting en per DBC is niet meer van deze tijd. Want die leidt tot hogere productie en daardoor tot hogere kosten. Daarop zit geen enkele regering in Europa, Azië en Noord Amerika te wachten. Wat in de plaats moet komen, daarover zijn geleerden en beleidsmakers het niet eens. Alternatieven voor de betaling per verrichting komen in de vakbladen naar voren onder termen als populatiegebonden bekostiging, outcome financiering, triple aim, pay for performance, bestuursakkoorden over maximale economische groei, regionale budgettering, global budgeting en bundled payment.

Alternatieven

Sprekers en deelnemers aan het dertiende congres van de International Foundation of Integrated Care (IFIC) op 11 en 12 april gaan deze alternatieven vergelijken. Wellicht komen ze tot consensus over de meest wenselijke vervanging van de betaling per verrichting. Plenaire inleiders uit Engeland, USA, Duitsland en Nederland spreken erover. RIVM expert Jeroen Struijs en ik vertegenwoordigen Nederland. Vele congresdeelnemers stuurden abstracts in voor inleidingen in parallelsessies. Wil jij in één dag op de hoogte raken van recente ontwikkelingen over bekostiging van zorg in tijden van schaarste? Lees dan hier de brochure en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>