Preventie eindelijk in de Zorgverzekeringswet

Vanaf 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Een leefstijlcoach biedt deze interventie aan, voor mensen met overgewicht en obesitas.

Vanaf 1 januari 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Een aan te stellen leefstijlcoach biedt deze interventie aan. De interventie is in te zetten bij mensen met overgewicht en obesitas. De interventies gaan over voeding, bewegen en gedrag. Het doel van de GLI is om chronische ziekten te voorkomen of te stabiliseren.

Leefstijlcoaches

Leefstijlcoaches zijn geen adviseur die alleen maar gezonde recepten aanreiken en lijstjes van sportclubs of van beweegoefeningen verstrekken. Zij zwaaien evenmin met het belerende vingertje. Zij trachten via gesprekken en begeleiding de aanwezige motivatie om af te vallen en meer te bewegen te versterken. Uiteraard gebeurt dit met instemming van de cliënt en is er geen sprake van top down denken.

Wetenschappelijke interventies

Als de motivatie ontbreekt bij de cliënt, stopt de coach. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten met een depressie of bij mensen die zich niet in staat achten om wat dan ook bij te dragen aan de eigen gezondheid. De coaches kunnen alleen wetenschappelijk bewezen, effectieve, interventies inzetten.

Sociale wijkteams

Leefstijlcoaches gaan nauw samenwerken met de sociale wijkteams. Want soms leiden sociale problemen tot verkeerde voeding of tot beweegloze eenzaamheid. Dat kunnen sociaal werkers verwijzen naar de leefstijlcoach. De Gecombineerde Leefstijl Interventie valt onder huisartsengeneeskundig werk. Daarom hoeven cliënten niet in eerste instantie hun eigen risico van 385 euro aan te spreken. Zorgverzekeraars hebben vele eerstelijnsorganisaties gevraagd om zich voor 31 augustus aan te melden met voorstellen voor het inzetten van leefstijlcoaches per 1 januari 2019.

Pilots

De leefstijlcoach is er gekomen dankzij de inzet van twee medewerkers van Zorgverzekeraar CZ, te weten programmamanager Zorginnovatie en gezondheidswetenschapper Madelon Johannesma en medisch adviseur Geert van Hoof. Vanaf 2011 begeleidden zij drie pilots in Zuid Nederland om de GLI uit te proberen. Die drie brachten zij onder in het programma Cool, waarbij de letters staan voor Coaching Op Leefstijl. Deze interventie bleek te werken.

Felicitatie

Daarna stapten zij naar de Nederlandse Zorgautoriteit om de bekostiging mogelijk te maken. Dat lukte. Nu is de financiële regeling gereed en kunnen de coaches van start. Graag feliciteer ik Madelon, Geert, de Raden van Bestuur van CZ en van de NZA met het onderbrengen van deze preventieve interventie in de Zorgverzekeringswet. Het hele proces duurde zeven jaar, maar nu ligt er ook iets goeds op tafel.

Kanttekeningen

De interventie en haar bekostiging vormen een begin. Want eerstelijn en wijkteams moeten nu aan de slag om professionele afspraken te maken. Vragen komen aan de orde over de verwijzing van huisartsen naar coaches. En krijgen deze laatsten dezelfde positie als praktijkondersteuners van huisartsen of andere paramedici in het zorgveld? Hebben huisartsen wel voldoende aandacht om preventie te integreren in hun praktijk? Ze hebben het al zo druk met meer patiënten uit ziekenhuizen vanwege het hoofdlijnenakkoord. Intussen staat ook de bekostiging van hun eigen werk en samenwerking op de tocht. Dit zijn allemaal implementatievraagstukken. Ik verwacht daarom niet dat de eerste lijn al in 2019 veel leefstijlcoaches zal inzetten. Net zoals de huisartsenposten in 2000 zal het wel een paar jaren duren tot een landelijke dekking is bereikt.

Congres wijkteams en eerstelijn

Op 4 oktober lichten Johannesma en Van Hoof de GLI toe aan belangstellenden. Zij doen dat in een parallelsessie op het congres Samenwerking eerstelijnszorg en sociale wijkteams in Utrecht. Hun sessie van een uur bestaat uit vijf onderdelen. 1. Kennismaken 2. Het ontstaan van de GLI 3. De resultaten van de COOL-voorbeeldprojecten 4. De nieuwe financiële regeling 5. Tips voor deelnemers die een leefstijlcoach willen gaan inzetten. Klik hier voor het programma en de sprekers en doe inspiratie op. Zorgverzekeraar CZ en de NZA gaven een goede voorzet, professionals in de wijk en de eerstelijn zijn nu aan zet om deze in te koppen.

Eén reactie op “Preventie eindelijk in de Zorgverzekeringswet”

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>