Profvoetballers kunnen behandeltrouw jonge verslaafden stimuleren

Jonge verslaafden hebben vaak een geringe therapietrouw, met hoge terugvalpercentages en slechte gezondheidsverwachtingen tot gevolg. Uit een evidence based pilotonderzoek blijkt dat het gecombineerd inzetten van rolmodellen zoals profvoetballers en van beloningen de therapietrouw kan bevorderen bij verslaafde jongeren.

FC Utrecht
Voor dit onderzoek kregen 32 verslaafde jongeren in 2013 at random een standaardbehandeling bij het centrum voor verslavingszorg Victas of een standaardbehandeling aangevuld met motiverende sessies door profvoetballers van FC Utrecht. Na zes maanden was de uitval bij de groep die alleen een standaardbehandeling kreeg 44%. Bij de groep jongeren die ook motiverende sessies hadden gehad was de drop-out 6%. Daarnaast gaven de jongeren uit deze laatste groep aan minder trek te hebben in drank of drugs, minder stress te hebben en een hogere kwaliteit van leven te ervaren.

Vervolgonderzoek
Het onderzoek van Jermaine Goveia, Gerdien de Weert, Gisèle Hoevenaars, Rob de Leeuw en ondergetekende is gepubliceerd in het blad Verslaving. Het artikel in Verslavingszorg kan je hier downloaden. Verder onderzoek is nodig om de uitkomsten te bevestigen en te generaliseren naar andere patiëntenpopulaties en andere typen rolmodellen.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>