Psychiatrische patiënt waardeert inzicht in elektronisch patiëntendossier

Eigen Regie (ER) is een beveiligde internetapplicatie, een bijna volledig elektronisch patiëntendossier, dat cliënten met psychotische kwetsbaarheid, hun hulpverleners en mantelzorgers gebruiken om met elkaar te communiceren en informatie te verzamelen over het beschikbare hulpaanbod, het behandelplan en medicatie.

Bedoeling is dat cliënten door het gebruik van Eigen Regie meer regie gaan voeren over hun eigen leven en meer betrokken worden bij de behandeling. De verwachting was dan ook dat ER kan bijdragen aan meer autonomie en zelfsturing van de cliënten. ER is vanaf 2009 ingevoerd in GGZ Westelijk Noord Brabant en GGZ Breburg.

Uit onderzoek uitgevoerd door dr. Rob de Leeuw van het Julius Centrum en Ina Boerema van het Trimbos Instituut komt naar voren dat cliënten het waarderen dat ze door ER meer inzicht hebben in behandeldoelen, signaleringsplannen, medicatie en betrouwbare informatie over de ziekte en de behandeling. Over het algemeen wordt ER als een goed initiatief beoordeeld door cliënten, hulpverleners en mantelzorgers. Het draagt bij aan het maatschappelijk functioneren van cliënten en ze leren omgaan met ICT, wat bij deze tijd past.

Voorwaarde is dat de techniek op orde is en moet ER makkelijk te integreren is in de dagelijkse routine van de mensen die ermee werken. ER wordt gezien als een aanvulling op de reguliere zorg, geschikt voor een specifieke groep cliënten, die enigszins in evenwicht is. Al deze informatie vormt een van de conclusies uit het rapport: ‘Evaluatie van de eerste ervaringen met Eigen Regie.’

http://www.juliusacademy.nl/event/congres-zelfmanagement-bij-psychisch-lijden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>