Raken de verpleeghuizen overvol in 2015?

Voor AWBZ patiënten geldt een indeling in negen zorgzwaarte-pakketten (ZZP’s). Vanaf ZZP 5 hebben patiënten recht op verblijf in een verpleeghuis. Dat hebben zij omdat bijvoorbeeld altijd toezicht nodig is vanwege zwerfneigingen. Of omdat zij bij niet-planbare activiteiten (zoals de toiletgang) altijd hulp nodig hebben. Of omdat ze onwenselijke gedrag vertonen, bijvoorbeeld de hele tijd krijsen. Tenslotte is een opnamereden dat patiënten buitengewoon angstig zijn en ieder ander mens als een vijand beschouwen.

Upcoden

In ZZP4 en ZZP 3 vallen lichtere patiënten. Zij zwerven slechts af en toe bijvoorbeeld, of kunnen zichzelf een beetje helpen en krijsen minder vaak. Vanaf 2015 gelden voor patiënten in ZZP3 en 4 geen opname-indicatie. Vaak zijn de mantelzorgers voor deze patiënten uitgeput en zelf ook reeds op hoge leeftijd. De kans is groot dat empathische huisartsen en verpleegkundigen deze ZZP3 en 4 in klasse 5 gaan inschalen. Dat heet upcoden. Dan ontstaan er lange wachtlijsten voor verpleeghuizen.

Financiële prikkels

Dit is te voorkomen door mantelzorgers eerder en beter te ondersteunen door middel van respijtzorg en intelligente financiële prikkels. Ook moet de controle verbeteren om dat upcoden tegen te gaan. Tijdens het congres van het Julius Academy op 5 april over de toegang tot de AWBZ en de Wmo gaat mantelzorg-expert Thea Leeuwangh hierop in. Zij is werkzaam bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. In mijn lezing zal ik verder ingaan op die intelligente financiële prikkels. Wil jij naar dit congres? Klik dan hier voor meer informatie en aanmelding.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>