Regiomaatschappen? Ja graag!

Op het Jaarcongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging heb ik een oproep gedaan voor meer regiomaatschappen in Nederlandse ziekenhuizen.

Op het Jaarcongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) sprak ondergetekende de hoop uit dat in Nederland een regiomaatschap van orthopeden zou opstaan die de Finse Coxa kliniek zou evenaren. Hieronder licht ik mijn pleidooi toe.

Fins voorbeeld

In de stad Tampere functioneert sinds 2002 een heup- en kniekliniek die een groot deel van Finland bedient; de Coxa kliniek. Twintig orthopeden doen er jaarlijks 3.500 operaties. In 2010 bezocht ik de kliniek en schreef er een artikel over in Medisch Contact.

Betere kwaliteit en doelmatigheid

De kliniek kwam tot stand nadat orthopeden uit vijf ziekenhuizen hun werk centraliseerden op het terrein van het academisch ziekenhuis van Tampere. Dit om de kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren. En met succes. De postoperatieve infecties gingen omlaag: in 2010 kwamen die uit op 0,1 procent tegen 1 à 2 procent elders in Finland. Zorgpaden, reductie van het aantal soorten implantaten en kwantumkortingen leverden tal van besparingen op. De kliniek werkt met een web-based patiëntendossier. Dat maakt het mogelijk om alle diagnostiek elders uit te voeren evenals de nazorg. Alleen de operaties vinden plaats in de Coxa kliniek.

Gedeeld eigenaarschap

De orthopeden zijn voor 20 procent eigenaar van de Coxa kliniek; de ziekenhuis voor 80 procent. De orthopeden werken voor een vast jaarbedrag. Indien de productie hoger is dan begroot, ontvangen zij een hoger inkomen met een maximum van 10 procent.

Best practices Nederland

De Coöperatie Heelkunde Friesland (CHF) is voortgekomen uit de maatschappen chirurgie van de vier Friese ziekenhuizen: het Medisch Centrum Leeuwarden, de Antoniusgroep in Sneek, Nije Smellinge te Drachten en Tjongerschans in Heerenveen. Bij de CHF werken 34 chirurgen: 30 maten die vier chirurgen in loondienst hebben. Zij draaien gezamenlijk kwaliteitsprojecten, maken plannen voor centralisatie van bepaalde ingrepen en vervangen elkaar. Op dit moment houdt de regiomaatschap zich bezig met het vraagstuk van spreiding en concentratie van acute zorg in Friesland.

Gezamenlijke ontwikkeling en inkoop

De Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON) is voortgekomen uit de fusie van maatschappen radiologie van Medisch Spectrum Twente (Enschede en Oldenzaal), Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk). Inmiddels zijn ook de nucleair geneeskundigen van de locaties MST en ZGT toegetreden tot MRON. Belangrijke activiteiten betreffen hier (behalve de herverdeling van taken): de ontwikkeling van gezamenlijke software om foto’s, echo’s, scans en films uit te wisselen en de gezamenlijke inkoop van röntgenapparatuur.

Enthousiaste orthopeden

Het verdienmodel, de aandeelhoudersconstructie en het web-based dossier van de Coxa kliniek vormen een wenkend perspectief. Ik wacht op een kwaliteitgedreven Nederlandse regiomaatschap van orthopeden die voor een vergelijkbaar aantal ziekenhuizen werkt en een vergelijkbare jaarlijkse productie heeft als de Coxa kliniek. Dat voorstel deed ik op donderdag 24 januari bij de opening van het Jaarcongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging met als thema de innovatie van de orthopedische zorg. Al tijdens de terugreis van het NOV-jaarcongres ontving ik van diverse orthopeden berichtjes met een verzoek om verder te praten over zo’n regiomaatschap.

Wat vind jij: is een regiomaatschap een goed idee?

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>