Hoe kunnen wijkteams beter samenwerken met de jeugdgezondheidszorg?

Goede samenwerking tussen professionals in het sociaal domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren in de jeugdgezondheidszorg.

‘Goede samenwerking tussen professionals in het sociaal domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren in de jeugdgezondheidszorg’. Aldus Marga Beckers, adviseur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Op 4 oktober geeft zij een parallelsessie over een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams. Zij doet dit in Utrecht op het nationale congres over samenwerking in het sociaal domein.

Transformatiedoelen

Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-ggz. Het uitgangspunt bij de transformatiedoelen in de jeugdgezondheidszorg is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van de jongere, zijn gezin en sociale omgeving.

Onderzoek

het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft in 2014 in een literatuurstudie onderzocht in hoeverre bewezen is dat samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en het veilig opgroeien van kinderen en welke factoren de samenwerking tussen organisaties beïnvloeden. Er zijn in dit onderzoek geen RCT’s gevonden die kijken naar het effect van samenwerking op het gezond opgroeien van kinderen. Wel zijn er aanwijzingen gevonden dat samenwerking een positief effect heeft. Daarbij is een twaalftal factoren gevonden die belangrijk zijn in de samenwerking. Je kunt hierbij denken aan de gevoelde noodzaak tot samenwerken, een gedeelde visie, randvoorwaarden en duidelijkheid over doelen en verantwoordelijkheden.

Uitvoeringspraktijk

Marga Beckers: ‘In een ZonMw project onderzoeken NCJ en Nji wat nodig is om de samenwerking te versterken tussen de uitvoeringspraktijk van wijkteams en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De verbinding tussen wijkteams en JGZ is heel verschillend georganiseerd. Zes regio’s en elf wijkteams zijn betrokken bij dit onderzoek. Met hen kijken we naar werkzame factoren in de samenwerking en gaan na of de factoren uit de literatuurstudie hierin terugkomen en of er nieuwe factoren zijn ontdekt. De resultaten komen in de loop van 2019 beschikbaar’.

Workshop

Tijdens het congres ‘Samenwerking tussen eerstelijnszorg en wijk- en jeugdteams’ op 4 oktober organiseert Beckers een sessie over het thema ‘Samenwerken tussen wijkteams en Jeugdgezondheidszorg’. Beckers: ‘Daarin staan we kort stil bij wat we weten over samenwerken. Ook laten we ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek over knelpunten die we ervaren’.

Meer informatie

Wil je in één dag op de hoogte raken van alles rond de samenwerking tussen sociaal- en medisch domein? Wil je nieuwe kennis(sen) opdoen en jouw eigen ervaringen toetsen aan die van collega’s? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en meld je aan.

Met dank aan Marga Beckers van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid voor haar bijdrage aan dit bericht.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>